Kaller hjem slaktere fra ferie

Slaktere blir kalt hjem fra ferie for å være klare til å slakte dyr på grunn av den ekstreme tørken. Men kjøttprodusentene regner ikke med at kjøttet vil bli billigere selv med et stort overskudd.

Kyr på beite

Både storfe og sau rammes av ekstremtørken og fôrmangelen, nå kan veien til slakteriet være kort.

Foto: Colourbox

Fôrmangelen er nå så kritisk at mange bønder risikerer å måtte slakte ned opptil halvparten av dyrene.

Truls Ødegaard er bonde i Modum og ser seg nødt til å slakte ned en tredjedel av stambesetningen.

– Det vil ta tre til fem år å bygge det opp igjen. Sånn det ser ut som jeg vil tape rundt en halv million kroner, sier bonden, som er redd han kan få seg en psykisk knekk, når krisa er over.

Brune åkre

LIVLØST Åkrene til Truls Ødegaard i Modum ligger der brune og livløse. Det er mange vanskelige valg som må tas nå, forteller Ødegaard.

Foto: Truls Ødegaard / Privat

Får store konsekvenser

Over hele Sør-Norge fortviler kjøttprodusentene om dagen. Når flere og flere bønder ser seg nødt til å slakte dyr, må slaktere hentes inn fra ferie.

Ole Nikolai Skulberg

ALVORLIG: Ole Nikolai Skulberg forteller at beredskapen er på topp i Nortura om dagen.

Foto: Nortura

– Det at vi nå kaller hjem folk fra ferie, sier litt om hvor alvorlig og akutt situasjonen er, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for totalmarked i Nortura.

Han forteller at Nortura, som eies av 18 800 bønder og næringsdrivende, er forberedt på å sette inn alt mannskap og bruke overtid for å ta imot, hvis det ender opp med massiv slakt.

Norturas anlegg på Rudshøgda er allerede oppbemannet og klar til å ta imot dyr, selv om det er midt i ferien.

Slakteri

MÅ SPARE: Det lille fôret som er, må brukes til vinterforing, og da må man begynne å slakte nå, slik at det blir for igjen til vinteren. Da blir det travelt for slakterne selv om det er ferie.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Les også:

Blir trolig ikke billigere for kundene

Dersom det blir slaktet i stor stil vil det komme store mengder kjøtt på en gang, og Nortura har ingen annen mulighet enn å fryse inn kjøttet.

Men selv om det blir ekstra mye kjøtt vil prisen bøndene får trolig ikke påvirkes så mye av det.

– Vi har en langsiktig prisfastsettelse, og den kommer vi utgangspunktet til å følge, men det kan bli betydelige tap for bøndene likevel. Det er bøndene selv som må ta regningen for å fryse inn kjøttet, og det betyr økte kostnader, og problemer med lønnsomheten, forteller han.

– Vil forbrukerne se noe prisnedgang når det kommer så mye kjøtt på markedet?

– Det er ikke sikkert, for prisen i utgangspunktet er regulert og stabil. Men hvordan kjøttbedriftene og dagligvarehandelen priser videre har vi ingen kontroll på. Vi regulerer bare prisen til bonden.

Bonde Reidun er fortvila

FORTVILET: Reidun Weum, bonde i Skotselv, er fortvilet over den dårlige slåtten. Hun viser hvor høyt gresset skulle ha vært.

Foto: Privat

Vil unngå masseslakt

I går ble det holdt krisemøter mellom Tine, Nortura og bønder fra Norges Bondelag for å diskutere hvordan de skal håndtere situasjonen.

Ett av hovedtemaene på møtene har vært hvordan man skal unngå nedslakting.

– Det er mye snakk om slakting. Men det er den løsningen vi håper blir tatt i bruk minst. Det fins mange gode alternativer til å komme gjennom krisen uten å slakte mer. Blant annet kan man supplere med alternative fôrtyper, for eksempel kraftfôr, sier Asgeir Svendsen, fagsjef for storfe i Nortura.