Jobber aktivt for å holde fraværet nede

127 elever på Åssiden videregående skole stod uten karakter til jul. For enkelte av elevene er det nå for sent å få karakterene tilbake.

Åssiden skole

UTFORDRING: 127 elever på Åssiden videregående skole stod uten karakter til jul. Dermed er Åssiden den skolen i fylket med de største utfordringene knyttet til den nye ti prosentregelen.

Foto: NRK

I Buskerud opplevde 473 elever å stå uten karakterer til jul som følge av den nye fraværsregelen som ble innført i høst.

Omtrent en fjerdedel av disse elevene går på Åssiden videregående skole. Rektoren Ann-Marie Henriksen var skeptisk da den nye fraværsregelen skulle innføres.

– Vi har jobbet godt og lenge med å få elevene på skolen. Vi så for oss et byråkrati og en ulempe for elevenes del når dette ble lansert.

Har bydd på utfordringer

Skolen med sine 1287 elever har første skolehalvår med den nye fraværsregelen sendt 896 varsler til 340 elever. De fikk beskjed om at fraværet nærmer seg over ti prosent.

– Det reelle fraværet har gått betydelig ned, samtidig gir det oss noen utfordringer knyttet til dokumentasjon og elever som mister motet litt midt i året for løpet er kjørt for noen allerede, sier Rektoren.

Ann-Marie Henriksen

SKIFTET MENING: Ann-Marie Henriksen var skeptisk da den nye fraværsregelen skulle innføres, nå har hun skiftet mening.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

For når første semester var over, stod 127 elever ved skolen uten vurderingsgrunnlag i et eller flere fag som følge av den nye fraværsregelen, og er med det skolen i fylket med de største utfordringene knyttet til den nye ti prosentregelen.

– Tilstedeværelse viktig

Henriksen forteller at skolen opplever et frafall på fire til fem prosent i året. Skolen jobber hardt for at enda flere fullfører skolen.

– Tilstedeværelse har alt å si. Ungdom kan ha veldig dårlige karakterer, men hvis de møter hver eneste dag hele året, klarer vi å få de fleste gjennom med fullført og bestått i alle fag. Det har vi gode tall på her på Åssiden.

– Hva slags konkrete tiltak er det dere gjør?

– Vi hadde mange tiltak allerede før fraværsgrensen ble lansert. En ting er at foresatte skal ha beskjed om ungdommens fravær. Helst ukentlig på e-post. Vi oppfordrer til dialog mellom hjem og skole for å få ungdommen hit.

Nedgang i fravær

Tilbakemeldingene fra skolene viser at elevene er mer til stede i undervisningstimene etter at fraværsregelen ble innført. Det er mer ro, mindre repetering, og jobbingen i timene er bedre.

Fylkesutdanningssjefen i Buskerud, Jan-Helge Atterås

FOR HØYT: Jan Helge Atterås mener at det generelle fraværet fra skolen er for høyt.

Foto: Benedicte Fjelly / NRK

Etter første halvår hadde fraværet gått ned med om lag 20 % i Buskerud-skolene

– Jeg synes det er gode tall. Jeg mener at fraværet i skolen er generelt for høyt både i Norge og i Buskerud, sier utdanningssjefen i Buskerud, Jan Helge Atterås.

Han mener at både lærerne og elevene har ansvar for at flest mulig består til sommeren.

– Vi må jobbe godt med elevene våre for at færrest mulig elever mister karaktergrunnlaget i et fag. Så må elevene være påpasselige og unngå ugyldig fravær.