NRK Meny
Normal

Ber om å få konkurrere på likt grunnlag

Kongsberg jazzfestival får 2,5 millioner i offentlig støtte hvert år, Moldejazz får 14,4 millioner. Nå ber sju norske jazzfestivaler om like konkurransevilkår.

Silje Nergaard Kongsbergjazz
Foto: Gunnar Brekke / Kongsberg Jazzfestival

Dagens finansieringsordning for norske jazzfestivaler er urettferdig, slår Kai Gustavsen fast. Han leder Kongsberg Jazzfestival som snart puster landets største jazzfestival, Moldejazz i nakken.

Slåss om samme publikum

Gjennom Kulturdepartementets knutepunktordning får 16 norske festivaler og festspill fast tilskudd over statsbudsjettet. Molde som er med i denne ordningen får årlig 14,4 millioner i offentlig tilskudd, uten å måtte søke. De 16 knutepunktfestivalene får til sammen 99 millioner kroner i 2015.

Festivalsjef Kai Gustavsen

Festivalsjef Kai Gustavsen orienterte media på en pressekonferanse.

Foto: Thomas Hegna / Kongsberg Jazzfestival

– Kongsberg Jazzfestival må søke hvert år og vi får 2,5 millioner kroner. Vi slåss om de samme artistene og det samme publikummet som drar til Moldejazz. Det sier seg selv at vi konkurrerer på ulike vilkår, sier Kai Gustavsen.

– Det er urimelig at det er så stor avstand mellom festivalene. Både publikum og musikerne taper på dagens finansieringsordning, mener Kai Gustavsen.

Sju festivaler står sammen

Trondheim Jazzfestival, Vossa Jazz, Kongsberg Jazzfestival, MaiJazz, Nattjazz, Oslo Jazzfestival og Sildajazz har nå slått seg sammen i en felles henvendelse til kulturminister Thorhild Widvey. Hun evaluerer nå knutepunktordningen som altså finansierer 17 norske jazzfestivaler over statsbudsjettet.

– Vi har valgt å stå sammen om en jevnere fordeling av festivalfinansieringen, til fordel for musikere og publikum over hele landet, sier Kai Gustavsen.

Kirketorget jazz

Kongsberg Jazzfestival satte publikumsrekord da Stevie Wonder besøkte festivalen i fjor.

Foto: Thomas Hegna / Kongsberg Jazzfestival

De sju jazzfestivalene ser for seg en divisjonsdeling, hvor det er mulig å rykke opp eller ned. Førstedivisjon, det vil si dagens knutepunktfestivaler pluss noen nye, til sammen 25 festivaler, får fireårige tilskudd. I gruppe to er 35 av de største festivalene på Kulturrådets finansieringsordning, disse bør få et treårig tilskudd mener de sju jazzfestivalene. De resterende som da blir gruppe tre, bør få ettårige tilskudd.

Gapet øker

Kai Gustavsen innrømmer at dataens knutepunktfestivaler ikke er med hans ønske om endring.

– Men det er ikke tvil om at norsk musikkliv ville være tjent med en justering av ordningen, sier Kai Gustavsen.

De sju jazzfestivalene mener det er et paradoks at festivaler med opp til 50 år lang historie er underlagt en tidkrevende årlig søknadsprosess mot Norsk kulturråd.

Og gapet mellom knutepunktfestivalene og de andre festivalene blir stadig større, mener Kai Gustavsen og hans jazzfestivalkolleger.

– Slik det er nå har gapet i samlede offentlige tilskudd mellom knutepunkt og andre festivaler økt for hvert år. Eksempelvis har Moldejazz en indeksregulering inneværende år som alene er større enn Kongsbergs samlede økning de siste 15 år.

– Vi tror også at skjevfordelingen ytterligere forsterkes ved at privat kapital tiltrekkes knutepunktfestivalene på bekostning av andre arrangementer, fordi de store har best mulighet til å skaffe seg oppmerksomhet, avslutter Gustavsen.