Investerer millionar i kumøkk

Det er stor interesse for oppstartsselskapet N2 Applied på Svene. Bedrifta forskar på metodar som kan gjere bønder i stand til å produsere miljøvenleg nitrogengjødsel frå kumøkk, på sin eigen gard.
Bedrifta har no fått inn 35 millionar kroner frå investorar og statlege stønadsordningar, ifølge Kongsberg Innovasjon.