Innrømmer dobbeltdrapene

30-åringen som er tiltalt for å ha drept sin far og hans venninne i en hytte like utenfor Slemmestad våren 2007, innrømmet drapene i retten.

Dobbeltdrap Slemmestad
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

30-åringen erkjente mandag i retten å ha drept de to natt til 14. april.

Les: Dobbeltdrap for retten

Aktor Pål S. Berg om doppeltdrap

Forsvarer Anne Marstrander

Den tiltalte erkjente også å ha forsøkt å drepe en tredje person, uten å lykkes.

- Påstanden er at han dømmes til overføring til tvangspsykisk helsevern, og det kan opphøre når det ikke lenger er noen fare, sier aktor Pål S. Berg.

Ikke tilregnelig

Den tiltalte 30-åringen fra Røyken har i nærmiljøet mange år vært kjent for å være psykisk ustabil, og han har tidligere hatt flere opphold på psykiatriske institusjoner.

Ifølge aktor regner man at tiltalte var sinnssyk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor ikke kan straffes med fengsel.

- Dersom han hadde vært tilregnelig kunne han vente seg maksimal fengselsstraff, sier Berg.

Han sier drapene bar preg av grov vold med kniv og slagvåpen. I tillegg la aktor fram bevis på at tiltalte hadde drukket mye alkohol den skjebnesvangre natta.

Se video: Innrømmer dobbeltdrap

Advokatene diskuterer dokumentene
Foto: Camilla Helena Wernersen / NRK

Tvang eller frivillig behandling?

Forsvarer, Anne Marstrander, er enig med statsadvokatens vurdering av at 30-åringen ikke kan straffes etter straffeloven, men dømmes til psykisk helsevern.

- Det er vel det alternativet man har når en person vurderes som psykotisk i gjerningsøyeblikket, sier hun.

Hun er imidlertid usikker på om det er nødvendig med tvang.

- Det er det retten skal ta stilling til, sier forsvarsadvokaten.

Vold mot polititjenestemenn

Røyken-mannen er også under tiltale for å ha vært voldelig mot to polititjenestemenn. Ved to ulike anledninger, da han satt i varetekt, skal han ha slått to polititjenestemenn med knyttet neve i hodet.  

30-åringen erkjente samtlige forhold. Aktor tilføyde imidlertid at tiltalte skal ha endret adferd og blitt roligere etter at han gikk over på nye medisiner. Han ble også overført fra fengsel til psykiatrisk sykehus fram mot rettsaken.

Statsadvokat Pål S. Berg
Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Skal forklare seg

Mandag var første av tre dager som er satt av til rettssaken. Etter aktors innledningsforedrag skal 30-åringen selv forklare hva som skjedde den fatale natta i april.

- Det er ikke noe man ser fram til, men han gleder seg til å være ferdig med det, sier Marstrander.

- Familiære forhold preger saken. Det gjør den ekstra vanskelig, tilføyer hun.