NRK Meny

Ingikk forlik

Rambøll og VTI må betale Drammen kommune 5,5 millioner kroner i erstatning etter en langvarig konflikt om drift av veier. Rambøll ga råd da kommunen avgjorde hvem som skulle ha ansvaret for veidrift i en fireårsperiode. Isachsen entreprenør tapte anbudskonkurransen og ble tilkjent 10 millioner kroner i erstatning fra kommunen. Nå må rådgiverfirmaet dekke halve erstatningssummen.