NRK Meny
Normal

Buskerud: Ingen trafikkdrepte i juli

Men Statens vegvesen er svært bekymret over det høye antallet skadde i trafikken.

Frontkollisjon

Tilsammen har 40 personer blitt skadd i trafikken i juli. Her fra Hvittingfoss der fire personer ble skadet.

Foto: Stener Kalberg

I motsetning til resten av landet har ingen personer omkommet i trafikken i juli i Buskerud.

Men i løpet av juli har det skjedd tretti ulykker med til sammen førti skadde på veiene i fylket.

Fire personer involvert i frontkollisjon

Tore Braaten

Tore Braaten er bekymret over antall skadde og drepte i trafikken hittil i år.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Tretti skadde synes vi er for mange, og det bekymrer oss. Skademønsteret er litt prega av at det er sommer og det har vært varmt, noe som kanskje har gjort at mange har vært uoppmerksomme.

Bekymret

Selv om ingen er drepte i trafikken i juli har 12 personer hittil i år mistet livet på Buskerudveiene.

– Vi er glad for at vi ikke har hatt så alvorlige ulykker i juli, men vi har altså hatt 12 personer som har mistet livet på Buskerudveiene hittil i år. Det er jo ikke bra, og det bekymrer oss veldig. Og det er klart at det er alt for mange, sier Tore Braaten i Statens vegvesen, avdeling Buskerud.

Les også:

– Små marginer

Ulykkesstatistikken for juli 2013 viser 32 ulykker med 57 skadde og to drepte.

Selv om ingen har omkommet på veiene i Buskerud, har antallet ulykker vært ganske likt som på samme tidspunkt i fjor.

– Det er kun snakk om tilfeldigheter. Ulykkene er jevnt fordelt over hele veinettet, og vi har ikke lenger noen typiske ulykkespunkter. Men det er ofte høy hastighet, manglende bruk av belte og kjøring i ruspåvirket tilstand som er gjenganger når det gjelder skader, sier Braaten.

Ofte er marginene små om man mister livet eller blir alvorlig skadet.

I stor grad opp til sjåførene

Braaten mener trafikantene kan gjøre mye for å påvirke ulykkesstatistikken, blant annet kjøre etter forholdene.

– Når vi vet at høy hastighet, manglende bruk av bilbelte og bruk av rus ofte er en gjenganger i mange av trafikkulykkene er jo dette forhold som trafikantene kan gjøre noe med.

Fyllekjøring er livsfarlig uansett hvem du er

Trafikantene må ta hensyn og ha en atferd på veien som gjør at man ferdes sikkert. Men når det gjelder trafikksikkerhet er det mange som bør dra lasset sammen.

– Vegvesen, politi, helsevesenet når det gjelder eldre bilførere eller folk som ikke er helt friske, og ikke minst de som driver med informasjonsarbeid om det er fylkeskommunenen eller Trygg trafikk, må bidra.

Midtrabatter viktige

Det er satt ut en del nye midtrabatter i Buskerud. Men ulykkene fra juli måned har stort sett skjedd på lavtrafikkerte veier der midtdeler ikke ville vært relevant uansett.

– Det er klart at midtdelere har hatt en viktig betydning på en langsiktig trend. Hvor stor betydning de har hatt for ulykkene i juli er jeg usikker på, sier Braaten.

Trafikkulykker i Buskerud fra 2004- juli 2014

Trafikkulykker Buskerud