Ingen skadet, røyken har avtatt

Politiet kan melde om at det ikke er igjen noen biler i Strømsåstunnelen, og ingen har blitt skadet. Røyken har avtatt, og de venter nå på bilberging. Tunnelen er fortsatt stengt i begge retninger.