Ingen personskader

Ingen er skadd etter at to biler kolliderte ved Lyngåskrysset i Lier. En av bilene skal ha kommet over i motgående kjørefelt. Det er store materielle skader. Veibanen blir ryddet og ett felt åpner snart forbi ulykkesstedet.