NRK Meny
Normal

Et endelig nei for flyktninger på Heistadmoen

Det kommer ingen flyktninger til Heistadmoen, etter at UDI har sagt opp kontrakten med Heistadmoen Næring og Losji AS.

Adgang forbudt

Utlendingsdirektoratet skal likevel ikke innlosjere flyktninger på Heistadmoen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Utlendingsdirektoratet har nå gitt beskjed om at de ikke ønsker å huse flyktninger i lokalene som tidligere tilhørte forsvaret.

Regiondirektør i UDI, Eirik Eide, sier at de har fått bedre informasjon om forholdene rundt den nedlagte delen av Heistadmoen.

– Vi fikk tidlig vite at det var uklarheter omkring plan- og bygningsreguleringen på området, og lovligheten av overnatting. Nå har vi fått mer informasjon. I tillegg var omfanget av militær aktivitet på området større enn vi hadde grunn til å tro. Etter en helhetsvurdering sier vi opp avtalen. Vi har funnet andre alternativer for flyktningene som skulle dit.

Kommunen reagerte

Det var på mandag det ble kjent at Heistadmoen kunne bli midlertidig bosted for 200 flyktninger. Kongsberg kommune mente lokalene ikke egnet seg for flyktninger, siden det fortsatt er militær aktivitet i området.

Wenche Grinderud

Rådmann Wenche Grinderud i Kongsberg sa til NRK tidligere i uka at kommunen skal bidra med å ta imot flyktninger.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Ordføreren fikk en henvendelse fra en privat aktør forrige onsdag. Han sa han hadde en avtale med UDI. Vi reagerte fordi dette er en eiendom som ikke er godkjent til boligformål, og vi mener militærleiren er usedvanlig dårlig egnet til å ta imot flyktninger fra et krigsherjet område, sa rådmann Wenche Grinderud til NRK.

Etter kort tid satte UDI saken på vent, for å la sine jurister se på kontrakten. De første flyktningene skulle komme til Heistadmoen allerede mandag, men disse ble innlosjert på et midlertidig sted.

– Selv om vi er i en svært presset situasjon, og jobber fra dag til dag med å skaffe innkvartering til flyktninger, velger vi å lete etter andre alternativer, sier Eirik Eide.

Hver dag gjør Utlendingsdirektoratet nye avtaler med hoteller, campingplasser og andre bedrifter for å skaffe nye innkvarteringsmuligheter for flyktningene som daglig ankommer Norge. UDI betaler nå for leie av Heistadmoen i de tre ukene som er oppsigelsestiden.