NRK Meny
Normal

Ingen advarsel i Benjamin Lie-saken

Sykepleieren og legen som var på vakt da en 22-åring døde på Ringerike sykehus får ingen advarsel av Helsetilsynet.

Til minne om Benjamin Lie

Ringerike sykehus har tidligere erkjent at det manglet prosedyrer da Benjamin Lie kom til sykehuset etter en motorsykkelulykke.

Foto: Brennpunkt

Statens helsetilsyn mener at sykehusets oppfølging har sviktet på en rekke punkter, men mener at det ikke er nødvendig å gi en advarsel.

Sykehuset har erkjent at det manglet prosedyrer og rutiner og helseforetaket har tidligere vedtatt et forelegg på 500 tusen kroner.

Benjamin Lie var en sterk og aktiv mann, odelsgutt på gård og aktiv motocrossfører. Og det var under et hopp med motorsykkelen mens han kjørte motocross at han landet forkjært og skadet kneet. Smertene var store, så Benjamin ble kjørt til Ringerike sykehus. Der ble det klart at kneet måtte opereres.

Men det som skulle vært en relativt ukomplisert operasjon endte fatalt. Etter operasjonen ble Benjamin liggende på sykehuset med store smerter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Benjamin Lie i sykesenga etter operasjonen
Foto: Unni Tobiassen Lie (Privat) / NRK

– Vi er svært skuffet

Moren til Benjamin Lie, Unni Tobiassen Lie sier de er svært skuffet over Helsetilsynets konklusjon.

– Vi mener det bør få konsekvenser for helsepersonell som jobber med pasienter ved norske sykehus når de ikke gjør det de skal, og er betalt for å gjøre.

Ble funnet død

Gorm Are Grammeltvedt

Gorm Are Grammeltvedt i Helsetilsynet, sier de ikke har funnet det nødvendig å gi lege eller sykepleier en advarsel etter Lie-saken.

Foto: Pressefoto

Han fikk store doser med en morfinlignende smertestillende medisin. Om morgenen dagen etter operasjonen ble Benjamin funnet død i sykehussengen.

Foreldrene ble fortalt at en blodpropp sannsynligvis var dødsårsaken.

Men da politiet etterforsket saken, konkluderte de med at Benjamins død skyldtes kombinasjonen av mye smertestillende medisin og manglende tilsyn fra sykehusets personale. Eieren av Ringerike sykehus, Vestre Viken helseforetak, ble idømt en bot på en halv million kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie
Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Har brutt spesialhelsetjenesteloven

Nå har statens Helsetilsyn konkludert i saken. På sine hjemmesider skriver de følgende:

"Vestre Viken HF, Ringerike sykehus har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Saken gjelder den behandlingen Benjamin Lie fikk ved Ringerike sykehus i september 2009".

Statens helsetilsyn har vurdert behandlingen og funnet svikt på følgende områder:

  • EKG tatt ved innleggelsen ble ikke tolket av lege før pasienten ble operert.
  • Involverte leger tok ikke initiativ til nærmere utredning av pasienten, selv om det forelå informasjon om mulig sykdom som kunne innebære risiko under og etter operasjon.
  • Anestesitilsynet ble foretatt på et for sent tidspunkt.
  • Manglende journalføring av preoperativ informasjon til pasienten.
  • Mangelfull postoperativ overvåking.

Samlet sett finner Statens helsetilsyn at denne svikten er et klart avvik fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Ingen advarsel til sykepleier

Sykepleieren som tok imot Benjamin Lie da han kom til sykehuset får ingen advarsel etter at Lie døde.

Helsetilsynet skriver følgende:

" Statens helsetilsyn har vurdert om en sykepleiers overvåkning og oppfølging av pasienten var forsvarlig. Vi har kommet til at hun har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, men vi har ikke funnet det nødvendig å gi en advarsel".

Videre skriver de at:

" Sykepleieren har uttalt at hun har tatt lærdom av aktuelle hendelse, og opparbeidet en årvåkenhet for lignende situasjoner". NRK.no oppdaterer saken.