NRK Meny
Normal

Ikke penger til riksvei 23 og E134

Det er ikke satt av penger til riksvei 23 eller E134 i Kongsberg. Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen i Buskerud er likevel fornøyd.

Han Jan Håkonsen

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen i Buskerud er fornøyd med budsjettforslaget.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Planleggingen av disse veiene går som forutsatt, selv om prosjektene ikke får penger til bygging på dette budsjettet, så får vi planmidler, sier Håkonsen.

Planarbeidet

- Når det gjelder riksvei 23, er det i gang en vurdering av kryssløsning i Lier kommune. Det skal først behandles i kommunen, og når de har bestemt seg for hva slags kryss de vil ha, må reguleringsplanen justeres, slik at bygging kan settes i gang etter planprogrammet, sier Håkonsen.

- Hva E134 i Kongsberg angår, er vi i gang med reguleringsplanleggingen, så også dette arbeidet er i rute, sier veisjefen.

Mer enn forventet til trafikksikring

Han er svært fornøyd med satsingen på riksvei 7. I tillegg til at det er satt av tilsammen 180 milllioner kroner til bygging av ny vei mellom Sokna og Ørgenvika i Krødsherad, og mellom Ramsrud og Kjeldsbergsvingene i Ringerike, er det satt av penger til trafikksikkerhetstiltak, noe veisjefen i Buskerud setter pris på.

- Vi får bra med trafikksikkerhetsmidler til riksvei 7, som har et stort behov. Det er mer enn vi hadde forventet, så det er vi veldig fornøyd med.