NRK Meny
Normal

Ikke flyktninger til Heistadmoen

Utlendingsdirektoratet har bestemt at Heistadmoen inntil videre likevel ikke skal benyttes som flyktningmottak.

Adgang forbudt

Det kommer ingen flyktninger til Heistadmoen inntil videre.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Forberedelsene til å ta imot opp mot 250 flyktninger ved Heistadmoen var så godt som ferdig. Men i dag dro Utlendingsdirektoratet på håndbremsen. En pulje med 100 flyktninger på vei til Heistadmoen ble stanset og plassert andre steder, mens juristerne fintenker på om Heistadmoen kan brukes til mottak.

Eirik Eide

Eirik Eide er regiondirektør i UDI.

Foto: Nora Lie/UDI

– UDI har en jurist som ser på kontrakten, og vi vil ta stilling til fremdrift i saken når vi får en juridisk anbefaling. Til den tid vil ingen asylsøkere flytte inn på Heistadmoen. De hundre som skulle komme til Heistadmoen har vi nå innlosjert foreløpig, sier regiondirektør Eirik Eide i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kommunen reagerte

Det var mandag morgen det ble kjent at flyktningene etter planen skulle komme til Heistadmoen allerede i dag. I Kongsberg kommune har de kjent til planene siden onsdag i forrige uke. Flere i kommunen har uttrykt bekymring for å plassere flyktninger i militærleiren, der soldater fra Heimevernet øver jevnlig.

Wenche Grinderud

Rådmann Wenche Grinderud sier at de fikk vite om planene nærmest ved en tilfeldighet.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Ordføreren fikk en henvendelse fra en privat aktør forrige onsdag. Han sa han hadde en avtale med UDI. Vi reagerte fordi dette er en eiendom som ikke er godkjent til boligformål, og vi mener militærleiren er usedvanlig dårlig egnet til å ta imot flyktninger fra et krigsherjet område, sier rådmann Wenche Grinderud.

Militære ikke noe problem

Rett ved siden av de nedlagte militærbrakkene ligger en fremdeles aktiv Heimevernsavdeling.

Det mene mottaksleder Bård Rieber-Mohn ved Heistadmoen Næring og Losji AS. er helt perfekt.

– Disse menneskene har blitt hjulpet av militære og av politiet når de reiste hit, og vi kommer til å fortelle dem at dette er good guys-militære. Jeg tenker heller at Heimevernet kan komme over gjerdet og hjelpe oss, og skape trygghet, enn at det blir en konflikt av det, sier han.

Foreslår Kongsberghallen i steden

Rådmannen i Kongsberg fremholder at kommunen skal bidra i den nasjonale dugnaden. Derfor har kommuneledelsen foreslått overfor Utlendingsdirektoratet at det i steden er mulig å innlosjere flyktninger i Kongsberghallen.

Kongsberghallen

Kommunen foreslår å bruke Kongsberghallen til å huse flyktninger.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Områdene på Heistadmoen er ikke regulert til boligformål, og det er i strid med gjeldende bestemmelser å bruke dette til flyktningmottak. For å skaffe flyktningene tak over hodet er Kongsberghallen et alternativ, sier rådmann Grinderud.

NRK har vært på befaring på de gamle militærforlegningene i dag og sett at militærbrakkene er ryddet og klargjort. Det er leiligheter med egne bad, en egen spisesal, og grøntområder rundt. Forsvaret har ikke uttalt noe spesiell motstand mot flyktningemottaket.

– Mener virkelig Kongsberg kommune det er bedre å huse flyktningene i en stor hall, enn å ta i bruk det anlegget som allerede ligger der?

– Ja, ut fra hva eiendommen er regulert til, så mener jeg det. Men vi har vært veldig tydelige på at Kongsberghallen skal være et tak over hodet og ikke noe annet, sier rådmannen.

Om forslaget om Kongsberghallen er et realistisk alternativ, gjenstår å se.

– Dette forslaget vurderes på lik linje med andre tilbud om innlosjering vi har fått inn. Det er vanskelig å si noe nå om det blir aktuelt, sier Eirik Eide i UDI.