I dette bygget produseres 100 000 kWh

Sola sørger for lys i syv etasjer. – En byggetrend som vil fortsette i tida framover, mener olje- og energiministeren.

Energibygg Drammen

SOLSMARAGDEN: Union Eiendom, som eier EnergiBygget på Papirbredden i Drammen, kaller bygget 'Solsmaragden' på grunn av solcellepanelene i fasaden.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Lovordene satt løst da EnergiBygget på Papirbredden i Drammen, også kalt «Solsmaragden», ble offisielt åpnet i dag.

Energibygg

FANGER SOLA: Bruk av solenergi har stort potensial. ENOVA mener solcellepaneler integrert i fasaden vil bli billigere på sikt.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Union Eiendom AS står bak det unike bygget som har fasade mot sør og vest tapetsert med smaragdgrønne solcellepaneler. Solcellepanelene sørger for at Drammens nye praktbygg får dekket strømbehovet til belysning i sju etasjer.

Bare solcellepanelet sørger for produksjon av mer enn 100 000 kWh i året. I tillegg til solcellepanel på byggets fasade og tak, brukes vannbåren fjernvarme til å varme opp bygget.

På skjermen i byggets foaje vises det hvor mye energi bygget produserer.

Viktig arkitektur

Olje- og energiminister Tord Lien fikk i dag æren av å klippe snora som markerte den offisielle åpningen.

Tord Lien

ÅPNET: Olje- og energiminister Tord Lien sto for åpningen av det nye EnergiBygget.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

– Vi kommer til å se at bygg også bidrar til å lage energi. Det er nok en trend som vil fortsette i tida framover, sa Lien, som også fremhevet byggets arkitektur.

– Estetisk sett er bygget blitt en perle. Når vi skal jobbe med klimavennlige løsninger tror jeg det er kjempeviktig å bevare det estetiske og fortsette å legge til rette for komfortable arbeidsplasser som bruker mindre energi, sa han.

Kostnadsbesparende

Det svært spesielle bygget er det eneste i sitt slag. Bygget, som er ment å være en inspirasjon for å utvikle bærekraftige energiløsninger, vekket interesse hos statsforetaket ENOVA, som støttet byggeprosjektet med 1,6 millioner kroner.

– Jeg synes det er stilig, og det er artig at de har fått til en solcelleløsning som er integrert i fasaden. Man har gjort solcelleproduksjonen som en del av bygget, sier Audhild Kvam, markedsdirektør i ENOVA.

Hun mener også arkitekturen er viktig når man skal bygge energieffektivt.

– Man vil jo ha bygg man synes er fine. Når man lager et solcelleanlegg som en del av fasaden, så mener vi at det også blir billigere på sikt enn om man først lager en fasade og setter et solanlegg på toppen, sier hun.

Les også:

Solenergi for klima

Energibygget på Papirbredden

FINE OMGIVELSER: Arkitekturen har vært viktig i utformingen av det energieffektive bygget.

Foto: Børge Solem/EB

Støtten fra ENOVA har vært viktig for gjennomføring av byggeprosjektet. Nye, teknologiske løsninger som denne er ofte dyrere enn vanlige konvensjonelle løsninger.

– Vi støtter for at prosjektet skal bli lønnsomt nok å gjennomføre. Det er viktig å få demonstrert nye løsninger for å få fram ny teknologi i energisystemet vårt. Vi trenger mer fornybar energi, sier Kvam.

Olje- og energiministeren mener at støtte til å bygge denne type bygg er viktig.

– Det er to ting som skal til for å få lavere klimagassutslipp. Det ene er å bruke energi mer effektivt. Det andre er å produsere mer fornybar energi. Dette bygget bidrar til begge deler, sier Tord Lien.