Hver tredje helsesøster sluttet

I 2016 sluttet åtte helsesøstre i Drammen kommune. Det tilsvarer 30 prosent av hele staben.

mangler helsesøstre

Videregåendeelever i Drammen møter ofte stengte dører eller tomme rom når de oppsøker helsesøster.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Sykepleierforbundet har sett seg lei på situasjonen og har nå bedt fylkesmannen komme på banen.

Linda Lavik

Leder i sykepleierforbundet i Buskerud, Linda Lavik.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det er ganske ille, mener lederen i Sykepleierforbundet, Linda Lavik.

Får ikke faste stillinger

NRK har tidligere fortalt at 2.300 elever i Drammen måtte dele på én helsesøster. Helsedirektoratets minimumsnorm er én helsesøster på 800 elever.

På Akademiet videregående har 650 elever stått helt uten helsesøster siden sist høst, og kommunen har slitt med å finne nye. Skolen har nå sett seg så lei på kommunens skolehelsetjeneste at de har gått til innkjøp av egne private skolehelsetjenester.

– Helsesøstrene får jo ikke faste stillinger. Det har vært et stort problem. I tillegg har det vært et problem at lønna er for dårlig, hevder Lavik

Dermed har de fleste helsesøstrene som har sagt opp i Drammen begynt å jobbe i nabokommunene, som kan tilby både faste og hele stillinger, som også er bedre betalt.

Tungt å si farvel

Helsesøstrene forteller at det er krevende å til stadighet lære opp nye, og at det er tungt å måtte si farvel til gode kollegaer.

– Drammen, som skal satse på barn og unge, kan ikke være bekjent av at de ikke har en skolehelsetjeneste som er tilfredsstillende, mener Lavik

Hun er frustrert over situasjonen og ber Drammen kommune om å ordne opp i skolehelsetjenesten.

– De må begynne å bruke midlene de får fra sentralt hold til helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten og de må spa opp egne midler.

Vanlig at 30 prosent sier opp

Hugo Limkjær

Hugo Limkjær er leder i Senter for oppvekst i Drammen kommune.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Leder i Senter for oppvekst hos Drammen kommune, Hugo Limkjær, bekrefter at mange av dem som sa opp hadde vikariater, men påpeker at andre hadde prosjektstillinger.

– Det er klart at om du har et vikariat så vil du jo ønske å ha en fast stilling. Det var vel omtrent halvparten som var innenfor den kategorien. Utover det var det ikke noe høyere «turn over» blant helsesøstrene enn det vi har ellers i Senter for oppvekst.

– Så helsesøstrene i Drammen velger ikke nærliggende kommuner fordi de får faste stillinger og bedre betalt?

– Jeg tror vi ligger godt an. Vi har vel konkurransedyktige betingelser etter det jeg er kjent med, avslutter Limkjær