Hvem har ansvar når barn reiser alene ?

Barn som tar toget alene kan få problemer når det blir togstans. NSBs ansvar, mener foreningen Voksne for barn. Foreldrenes ansvar, mener NSB.

Togstans på Drammen stasjon

KAOS: Barn som reiser alene må greie seg selv ved togstans og eventuell overgang til buss som settes opp.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Mange barn pendler ukentlig med NSB. De reiser mellom foreldre, og i sommer har flere barn reist med toget alene for å besøke familie. Barneombudet føler seg ikke kompetent til å svare på om barn bør sendes alene med toget, men foreningen Voksne for barn er skeptiske:

– Alder er et viktig moment. Barnet må kunne takle uforutsigbare ting, og da snakker vi tolv år og oppover. Er de under det, bør foreldrene vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig. Gå gjennom med barnet hva det skal gjøre hvis noe skjer.

Om noe skulle skje, har NSB ansvaret, mener Talseth.

– NSB har ansvar for alle sine passasjerer om bord.

NSB: – Passasjerene må ivareta enge interesser

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier at selv om de har ansvar for passasjerene, kan de ikke klare å ta vare på alle.

Lundeby

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier foreldrene må vurdere om barna er modne nok til å reise alene med tog.

Foto: Simon Solheim/ NRK

– Alle passasjerer må greie å ivareta sine egne interesser.

Togstansen på linja mellom Oslo og Drammen de siste dagene gjorde at det ble satt opp buss for tog.

– Det som er vanskelig i en slik situasjon er å ha nok ressurser til å ta vare på enkeltindivider. I et fullt tog er det 600 sitteplasser, og da er det vanskelig at to av våre ansatte skal ta vare på alle sammen.

Barn blir overlatt til seg selv

– Blir barn som reiser alene overlatt til seg selv når det blir togstans?

– Ja, det er foreldrene som må vurdere om barnet er modent nok til å ivareta sine egne interesser. Og snakk gjerne med dem på forhånd slik at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en uventet situasjon.