Husbrann Darbu

  • Ingen spredningsfare

    Det brenner godt fra taket, men er ikke fare for spredning, melder politiet. Bygningen som brenner på Darbu er et bryggerhus i Kolsrudveien.