NRK Meny
Normal

Hovedtrekkene i statsbudsjettet for Buskerud

Klokken 10 la Fylkesmannen fra statsbudsjettet på fylkeshuset. Samferdelssektoren er den store vinneren i Buskerud.

Helen Bjørnøy

Fylkesmann Helen Bjørnøy la onsdag fram statsbudsjettet i Buskerud, sammen med statssekretær Jardar Jensen.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Etter en kort innledning fra fylkesmann Helen Bjørnøy, la statssekretær Jardar Jensen fram hovedpunktene i statsbudsjettet på fylkeshuset i Buskerud onsdag formiddag.

Samferdsel

Samferdselssektoren er den store vinneren, og det er bevilget midler til en rekke tiltak. Hovedpunktene er disse:

 • I det videre arbeidet med E134 mellom Damåsen og Saggrenda er det satt av 900 millioner kroner. 800 av disse skal bilistene betale gjennom bompenger.
 • Til bygging av ny riksvei 23 mellom Dagslett og Linnes er det satt av 220 millioner kroner. 170 millioner av disse skal komme gjennom bompenger. Anleggsarbeidet starter i 2017.
 • På riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika har regjeringen satt av 34 millioner kroner til å gjøre ferdig strekningen som åpnet i 2014.
 • I planleggingen og grunnerverv for ny Ringeriksbane er det satt av 835 millioner kroner. Totalt er anslaget for ny Ringeriksbane og E16 på 21 milliarder kroner, og anleggsstart er planlagt i 2019.
 • Jernbaneverket får 58 millioner kroner til Steinberg stasjon og en planfri kryssing i Rødgata. Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til 211 millioner kroner.

I tillegg er en rekke mindre tiltak tilgodesett med midler.

Utdanning

Høgskolen i Buskerud og Vestfold slår seg sammen med Høgskolen i Telemark fra 1. januar 2016. Regjeringen vil øke bevilgningen til den nye Høgskolen med totalt 8,6 millioner kroner. Pengene skal gå til sju nye stillinger, til videreføring av nye studieplasser som ble opprette i revidert nasjonalbudsjett, samt videreføring av rekrutteringsstillinger.

Ellers har regjeringen gitt et rentefritak på søknader til skoler og svømmehaller for i alt 1,5 milliarder kroner. I tillegg blir det satt av 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Noen av disse midlene kan komme til Buskerud.

Regjeringen vil bruke mer penger på videreutdanning for lærere i det kommende året. I alt skal 5050 lærere få videreutdanning over to år. I 2015 har 329 av lærerne i Buskerud fått tilbud om videreutdanning.

Helse og omsorg

For å bedre helsetjenestene vil regjeringen bruke midler på flere ulike tiltak.

De vil øke antallet psykologer i kommunene, de gir 4,1 milliarder kroner i investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, en økning på 205 millioner kroner.

Regjeringen vil starte et forsøk over tre år med statlig finansiering av omsorgstjenester i 20 kommuner.

Helsestasjons- og omsorgstjenesten skal styrkes med ytterligere 200 millioner kroner, i tillegg en økning de siste to årene på 450 millioner kroner.

Ingen av disse midlene er øremerket til tiltak i Buskerud, men kommunene kan søke om midler, på lik linje med resten av landets kommuner.

Midler til enkelttiltak

En rekke mindre prosjekter i Buskerud får midler over statsbudsjettet.

 • Viken filmsenter får 1,3 millioner kroner ekstra. Samlet tilskudd 9,6 millioner kroner.
 • Blaafarveværket får 1,2 millioner kroner til styrking av vedlikehold og sikringsarbeid.
 • Landsdelsscenen for dans ved Ål kulturhus får 7,9 millioner kroner til et nytt prosjekt.
 • Krogstadbekken i Nedre Eiker prioriteres i flomsikringsarbeidet, der regjeringen totalt har satt av 441 millioner kroner.
 • Kvikkleiresoner i Øvre Eiker og Kongsberg skal detaljutredes.
 • I Hole er det satt av 2,5 millioner kroner til minnested etter 22. juli-terroren.

Se flere detaljer her (ekstern lenke).

Saken oppdateres

Statsbudsjettet legges fram i Buskerud

De fleste ordførerne i Buskerud var til stede da statsbudsjettet ble lagt fram på fylkeshuset onsdag formiddag.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK