Hørselshemmede må vente lenge på hjelp

DRAMMEN (NRK): Ventetiden på høreapparat ved offentlige sykehus er uakseptabelt lang, mener hørselshemmede. Enkelte må vente nesten ett år.

Hørselstest

HØRSELSTEST: Pasienten trykker på knappen hver gang hun hører en lyd. Audiografen styrer testen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Så lang ventetid tid hadde ikke blitt akseptert for noen andre hjelpemidler, mener Knut Sørli. Han har i mange år har vært pådriver i hørselsforeningen for bedre tilbud.

– Blir du for eksempel lam og trenger rullestol så får du det med en gang. Mens du må vente opptil ett år på høreapparat. Det er 11 måneder for mye og helt uakseptabelt.

Knut Sørli

Knut Sørli mener ingen skal behøve å vente opptil ett år for å få høreapparat.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ventetiden varierer fra 4 til 49 uker ved norske sykehus, ifølge lista fra Direktoratet for e-helse. Drammen sykehus kommer dårligst ut med 49 ukers ventetid på høretest og 52 uker for tilpasning av høreapparat.

Trodde han hadde ME

Sørli har selv store problemer med hørselen. 62-åringen har tinnitus og var lenge sykemeldt før han fikk hjelp.

– De første åra satt jeg bare å stirra i veggen, legene trodde jeg hadde ME. Men så var det nedsatt hørsel og tinnitus.

Ifølge Sørli er det mange lignende historier. Han har eksempler der folk blir ansett som demente fordi de ikke oppfatter hva som blir sagt.

– Hvis man får høreapparat tidlig er det lettere å komme tilbake til sosialt liv og jobb.

Beklager den lange ventetiden

Ved Drammen sykehus kan man ikke love at ventetiden blir kortere med det første.

– Vi prioriterer barn og unge voksne. Da må andre grupper vente. Men vi har avtale med 11 private spesialister i vårt område som har kortere ventetid og det er her de fleste som trenger høreapparat får hjelp, sier avdelingsleder på øre-, nese- og halsavdelingen Hans Kristian Røkenes.

Høreapparat

Moderne høreapparater er små, det finnes også apparater som puttes inn i øret og nesten ikke synes.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Men mange andre sykehus har langt kortere ventetid?

– Ja, det er ikke ideelt med 49 uker, men det er dette vi klarer med den kapasiteten vi har i dag.

Kraftig økning i hørselshemmede

Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund kommer en million nordmenn til å være hørselshemmet i 2020. Derfor haster det med å rigge sykehusene slik at flere kan komme ut av isolasjon raskere, mener Sørli.

– Nå så mange kommer til å slite med hørselen er det svært viktig at det offentlige tilbudet blir bedre.

Nordmenns hørsel kartlegges gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og skal gi oppdaterte tall og kunnskap slik at slik at behandling og rehabilitering av hørselshemmede skal bli best mulig.

Hører du dårlig?

Fastlegen kan henvise til en hørselssentral på et sykehus eller til en privat spesialist som foretar tester og eventuell utprøving av høreapparater.

Audiograf Erlend Eggestad oppfordrer alle til å søke hjelp.

– I starten kan det være en gradvis svekket hørsel, men når du synes andre snakker utydelig, eller folk på tv mumler, så er det kanskje du som har problemer.

Hørselstest

En av testene går ut på at pasientene skal høre ord og setninger mens støyen fra høyttalere stadig blir høyere.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK