Høringssvar Tofte

Fylkesmannen har fått inn 11 uttalelser i forbindelse med at Statkraft Tofte har søkt om å bruke kaianlegget sitt døgnet rundt. I dag har de lov til å laste og losse mellom 7 og 22 på hverdager og delvis på lørdager. Statkraft mener skip blir liggende for lenge å vente og har søkt om å få tillatelse også på netter, i helger og høytider.