NRK Meny
Normal

Hole har sagt nei til Sørbråten

Et flertall i plan- og miljøutvalget i Hole kommune har sagt nei til Sørbråten som minnested for 22. juli i kveld.

Møte om Sørbråten

Tilhørerne strømmet på før møtet i plan og miljøstyret startet.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Lederen i utvalget Per Christian Gomnæs (H) tror likevel at vedtaket bare vil medføre en utsettelse. Vedtaket ble fattet med fem mot to stemmer der Høyres fire og Fremskrittspartiets representant stemte mot å sende saken ut på høring. Arbeiderpartiets ene og Sv sin ene representant sa ja til høring.

Mange følelser

Det er mange følelser innvolvert i denne saken, innrømmer utvalgsleder Per Christian Gomnes kort etter at møtet er avsluttet.

Plakater mot Sørbråten

Naboene etterlyste respekt og støtte, og fikk det i utvalgsmøtet.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Hvorfor går utvalget i mot planene for minnested på Sørbråten?

– Det har vært stor motstand blant naboene, mange av dem deltok aktivt under redningsarbeidet 22. juli. Og de ønsker ikke dette minnestedet med den utformingen det har fått.

– Får dere stanset dette?

Per Christian Gomnæs

Per Christian Gomnæs

Foto: privat

– Nei det tror jeg ikke. Saken har kommet for langt, den har blitt kjørt lenge fra departementet sin side. Det har blit avholdt en konkurranse om utforming av minnesmerket, det er nedsatt en jury og kåret en vinner uten at kommunen var representert. Og vinnerforslaget er alt kontraktert. Og steinen fra Sørbråten skal brukes i Regjeringskvartalet, det er nok ikke lett å stoppe dette, sier Per Christian Gomnæs.

– Nå går saken tilbake til Statsbygg, er dere ikke redd for å miste kontrollen?

– Vi har aldri hatt kontroll i denne saken.

Hedrer ikke redningsmannskapene

I en pressemmelding som er sendt ut fra Hole Høyre i kveld, skriver Høyre-leder Jan Egil Lyng at det valgte minnemonumentet ikke oppfattes som en hyllest til dem som engasjerte seg i redningsarbeid og omsorg. Det løfter heller ikke frem åpenhet, kjærlighet og folkestyre slik Styringsgruppen ønsket at minnestedet skal gjøre, mener Hole Høyre.

Dersom Departementet velger å gå videre med statlig planlegging av det foreslåtte minnested Sørbråten, vil Hole Høyre at det som en del av den videre planprosess gjennomføres en konsekvensutredning i samsvar med Plan- og bygningsloven.

Fornøyde naboer

– Vi er veldig gladet for at politikerne står skulder ved skulder med oss, og sier at dette minnesmerket vil vi ikke ha. Vi vil ha et annet, sier Ole Morten Jensen, styremedlem i Utstranda velforening.

– Men tror du dette nei vil ha noe å si?

– Ja, det stiller jo mye større krav til Staten og hva de må legge på bordet av konsekvensutredninger. Vi er forsiktige optimister.

– Er du ikke redd for at politikerne i Hole bare har sendt denne betente saken fra seg?

– Nei, lokalpolitikerne vil fortsatt være en høringspart, og da forventer vi at departementet tar kommunens signaler på alvor og skrinlegger Sørbråten, sier Ole Morten Jensen.

Møtte med plakater

Møtet i plan- og miljøutvalget i Hole kommune begynte klokka 18 og var unnagjort på en halvtime. Naboene til Sørbråten møtte mannsterke opp med plakater og slagord.

Plakater mot Sørbråten

Naboene møtte opp med plakater og slagord.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Forslaget om at Sørbråten skal være minnested for 22. juli terroren går da tilbake til Statsbygg som er byggherre i saken.

Første behandling

Dette var første gangs behandling av detaljplan for minnested på Sørbråten i plan og miljøstyret i Hole kommune. Ei styringsgruppe utnevnt av regjeringen fikk i desember 2011 i oppdrag å presentere ulike forslag til lokalisering av et minnested etter Utøya-tragedien.

Styringsgruppa som ble ledet av Åse Kleveland vurderte åtte ulike steder og konkluderte med at bare to av stedene oppfylte kriteriene for et minnested. Sørbråten ble førstevalget, Lauvodden alternativ nummer to.

Ni merknader

3. april 2013 valgte Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sørbråten som offentlig minnested. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i Hole i november 2013 og i juni i år ble planområdet utvidet. Kommunen har fått inn til sammen ni merknader til saken.

Forslaget om minnested på Sørbråten har vært kontroversielt fra første stund. Det er først og fremst beboere langs Utstranda og etterlatte etter 22.juli som har vært kritiske.

Svensk kunstner

Det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som skal utforme minnestedet på Sørbråten. Han har foreslått å kutte fjellet på odden som stikker ut i vannet i to.

Minnesmerket
Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

På den ene siden skal det lages en terrasse og navnene på terrorofrene skal trykkes på fjellsiden. I tillegg skal det lages en parkeringsplass i tilknytning til minnestedet med plass til over 40 biler og fire busser.