Høgsesong for tvangsekteskap

Hittil i år har 140 unge tatt kontakt med hjelpeapparatet, og det er venta at endå fleire gjer det i sommarferien. I Drammen er tvangsekteskap ei utfordring òg, seier jurist og forfattar Nasim Karim. Karim trur mange ikkje er klar over rettane sine.