Hevder flere driver ulovlig taxivirksomhet

Buskerud fylkeskommune ber drosjeeiere redegjøre for driften etter påstander om at flere driver andre virksomheter på si. Ulovlig taxidrift, eller uklare regler?

Drammen Taxi

Har du drosjeløyve, har du ikke lov til å ha andre firmaer på si, og sjelden eller aldri selv kjøre taxien du har fått løyve til å drive.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

I forskriften om yrkestransport står det at den som har drosjeløyve som hovedregel ikke skal ha annet hovederverv eller heldagsstilling.

Drosjeeiere knyttet til Drammen Taxi ber nå om en opprydding.

– Vi må få alle fakta på bordet før vi beslutter hva vi gjør. Vi forholder oss til regelverket og driveplikten, og når vi har fått påstander, skal dette undersøkes skikkelig, sier samferdselssjef Gro Solberg.

Inndragning av tillatelser kan bli resultatet.

Taxieierne er tause

NRK har forsøkt å få drosjeeiere fra begge sider på banen, både de som har anmeldt regelbrudd og de som blir anklaget, men ingen ønsker å uttale seg. Det er forståelig, mener daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik.

Odd-Ivar Gjersvik

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Når det gjelder løyvehavere her i Buskerud så kjenner alle. Selvjustisen er for sterk til at de vil uttale seg, og det har jeg full forståelse for.

Gjersvik bekrefter at de har løyvehavere tilknyttet sentralen som sjelden eller aldri kjører selv.

– Jeg kan bekrefte at noen av dem kjører veldig lite, og noen hadde ikke kjørt på flere år av dem som er nevnt i forbindelse med regelbrudd, men flertallet av drosjeeierene kjører selv bilen.

Drosjeeiere dømt for forsikringsbedrageri

Ber om redegjørelse

Drosjeeierne som ber fylkeskommunen rydde opp, har lagt fram det de mener er bevis på at flere driver annen virksomhet i strid med reglene. Derfor blir de som anklages bedt om å redegjøre for sin måte å drifte på, sier samferdselssjefen.

Gro Solberg

Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg.

Foto: Kim Holtan / NRK

– Vi innhenter også andre opplysninger fra arbeidstagerregisteret, i tillegg til omsetningstall og statistikk fra drosjesentralene. For oss er det veldig viktig å innhente fakta før vi tar en beslutning.

– Er det ikke lov å for eksempel ha sju drosjeløver og leie inn sjåfører til å kjøre og drifte bilene, mens man selv driver pizzeria eller verksted?

– Nei, det er driveplikt på drosjeløyver, og det forutsetter at løyvehaver følger opp virksomheten sin løpende.

– Reglene er klare nok

Gjersvik mener reglene for taxidrift er tydelige nok.

– De er kanskje ikke krystallklare, men vi har en høyesterettsdom som slår fast at en person som er daglig leder av et annet selskap ikke kan drifte drosjeløyve ved siden av, hvis han har hovedinntektskilden sin et annet sted.

– Kunne dere fulgt opp bedre internt i taxisentralen?

– Vi er en løyvehavereid sentral. Vi kan ikke opptre som politi overfor våre egne løyvehavere utenfor det regelverket som fylkeskommunen har satt oss til å forvalte.

Taxier på Strømsø Torg i Drammen

Det er ikke lov til å ha firmaer på si, og sjelden eller aldri selv kjøre taxien man har fått løyve til å drive.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK