Hevder de ikke fikk drive valgkamp

FpU skulle torsdag drive valgkamp på Åssiden videregående skole, men rakk så vidt å rigge til standen før en av skolens ansatte sendte de på dør.

formann i FPU Buskerud Thomas Klingen

Formann i FpU Buskerud Thomas Klingen forteller at de ble kastet ut av Åssiden videregående skole i Drammen.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Vi stilte oss opp der vi har stått de tre siste årene jeg har vært med. Plutselig kom en avdelingsleder og mente at vi ikke fikk lov til å være der, hevder formann i FpU Buskerud Thomas Klingen overfor NRK.

– Lærere er ofte motstandere av oss

Åssiden skole

Åssiden videregående skole.

Foto: NRK

Han kaller torsdagen en trist dag for demokratiet.

– Skolen hindrer elevenes mulighet til å få et innblikk i politikk og samtidig ha sine egne meninger når det kommer til samfunnsdebatten.

Tror du dette har noe å gjøre med at dere er fra Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon?

– Det er vanskelig å spekulere i hva som er hovedårsaken, men det er selvfølgelig en mulighet. Man vet at lærere ofte er motstandere av oss som parti, så det kan være en faktor, men jeg håper for demokratiets skyld at det ikke er grunnen til at vi ble kastet ut, forteller Henriksen.

Rektor hevder det var en glipp

Rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen

Rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

Rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen, hevder det hele skyldes en intern kommunikasjonssvikt og mener FpU ble henvist til et annet bygg enn der de hadde plassert seg.

– Fremskrittspartiet har vært hos oss i mange år. De er selvfølgelig like hjertelige velkomne som alle andre lovlig politiske partier. Dette var en beklagelig glipp, forteller hun til NRK.

Klingen i FpU hevder på sin side at det umulig kan skyldes en misforståelse.

– Jeg er ganske sikker på det. Vi fremviste bekreftelsen som vi hadde til avdelingslederen, og jeg var nede og snakket med administrasjonen, men i mellomtiden ble de som stod igjen på standen kastet ut.

Henriksen forteller at det ikke er noe ønske fra skolens side om å begrense politiske partiers engasjement på skolen.

– Heller tvert imot! Vi har rutiner som tilsier at alle politiske partier og veldedige organisasjoner, som ønsker å informere og motivere elevene våre til å bidra og engasjere seg, er hjertelig velkomne og slik skal det være.

– Viktig med tilrettelegging

Fylkesutdanningssjefen Jan Helge Atterås

Fylkesutdanningssjefen Jan Helge Atterås vil at alle lovlige politiske partier skal komme til skolene i Buskerud.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

Fylkesutdanningssjefen Jan Helge Atterås uttaler seg ikke om gårsdagens hendelse, men forteller at fylkeskommunen gjør sitt ytterste for at alle ungdomspartiene skal få drive valgkamp ved de videregående skolene i Buskerud.

– Elevene er de kommende velgerne. Det er de som skal utvikle samfunnet videre når de blir voksne. Det å bli godt kjent med politikk og ulike politiske partiers programmer og det å kunne bruke stemmeretten sin på en god måte ser vi på som veldig viktig å legge til rette for, avslutter Atterås.