NRK Meny
Normal

Her kan dyrka mark bli vei og boliger

– Det er nesten ikke dyrka mark igjen i Drammen, sier Sp-leder Maraianne Lundteigen. Hun er svært misfornøyd med at Fylkesmannen har trukket innsigelsen mot å bruke dyrka mark på Gulskogen til utbygging av vei, næringsbygg og boliger.

Gulskogen

Dette området på Gulskogen er ett av få områder med dyrka mark i Drammen.

Foto: Google earth / Skjermdump

Fylkesmannen har trukket innsigelsen om å bruke dyrka mark på Gulskogen til utbygging av vei, næringsbygg og boliger. Det skjedde etter at kommunen klagde på avgjørelsen.

Kommunen mener området er viktig for videre utvikling av Gulskogen stasjon som knutepunkt. Senterpartiet er redd for konsekvensene av en slik utbygging.

– Hvis dette går gjennom, vil dyrka mark forsvinne. Dette er slutten på det som er av dyrka mark i Drammen kommune, bortsett fra det som befinner seg i Skoger, sier Marianne Lundteigen, leder for Senterpartiet i Drammen.

– Når man skal utvikle en by, er det viktig å kunne ha utbyggelse av bolig og næring knytta til de trafikknutepunktene vi har. Det er vi nødt til hvis vi skal klare å få en positiv byutvikling med kvalitet uten at det går hardt utover miljøet, sier Dag Fjeld Edvardsen fra Høyre.

Ekstraordinært bystyremøte

Det er innkalt til et ekstraordinært bystyremøte i Drammen på mandag, dagen før det nye bystyret skal konstitueres. I det gamle bystyret er ikke Senterpartiet med.

– Vi ser på dette som en ren panikkarta reaksjon. Det er utrolig at de kommer med et slikt bakholdsangrep, sier Lundteigen.

Edvardsen avviser Lundteigens påstander om panikk, og sier det er helt naturlig at politikerne som de siste årene har jobba med arealplanen også sluttfører:

– Det er dette bystyret som har jobba med kommuneplanen, og det er dette bystyret som har kunnskap om prosessen. Det er helt naturlig at de som har behandla det hittil også gjør vedtaket i saken.

Tar kampen videre

Senterpartiet ønsker at alle store boligprosjekter skal ha en grønn profil, noe som innebærer å ikke bygge på dyrka mark.

– Hvis de ikke stopper dette, kommer vi til å ta det videre til fylkeskommunen. Og vi vet at vi har et flertall i fylkestinget som har nulltoleranse når det gjelder bruk av dyrkbar jord. Og holder ikke det, kommer vi til å ta det videre til Stortinget for å vise alvor i saken, sier Lundteigen.

– Har du forståelse for kommunens behov for utbygging i området på Gulskogen?

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal bygge boliger på dyrka mark når du har hele åssida på Gulskogen som er udyrka.