Fryktløs måke satser alt

Midt i Drammen sentrum, med biler og trailere dundrende rett forbi, ligger denne måken og ruger på sine to egg.

måkebor ligger på eggene

De fleste vil tenke at stedet som måkeforeldrene har valgt som reir, er ganske uvanlig. Men dette er et trygt sted i måkenes egne øyne, forteller zoolog Petter Bøckman.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Forbipasserende stusser over valg av hekkested. Hvorfor velger måkeparet et så farlig sted; et hull i fortauskanten, i en av de mest trafikkerte gatene i Drammen?

Men at måkemor legger eggene på bakken, og gjerne i en by, er ikke noe som overrasker fuglekjenneren Petter Bøckman.

måkeegg som måkemor har lagt i fortauskanten

Man får håpe at ingen tråkker feil så lenge måkeeggene ligger i dette hullet.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Han er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Han forteller at dette enten er et dumt valg av måkeparet. Eller det kan være et smart trekk.

– Ikke alle måker er så lure nemlig, sier Bøchman.

Måkenes egg er store

Petter Bøckman

Zoolog Petter Bøckman.

Foto: Petter Sommer / NRK

Han forteller at måkene vil holde de store eggene unna rotter, rever eller andre dyr. Ute i naturen er det nemlig trangt om plassen og flere farer. Bøckman forklarer:

– Derfor finner de gjerne steder som vi mennesker kanskje tenker på som farlige, men som for måken er et velegnet sted. Det er vi mennesker som tenker på trafikk og biler som farlige og truende. Men måkene tenker ikke sånn. De verken lukter eller ser menneskene i bilene, og derfor blir ikke trafikk oppfattet som farlig for dem.

Finner steder de har for seg selv

Måkene leter seg frem til en "funksjonell ødemark" der andre dyr ikke ferdes. Så for måken er denne fortauskanten langs en trafikkert gate et velegnet sted for et reir, forteller Bøckman.

– Men er ikke bilene og alle menneskene i byen farlige for eggene?

– Selvfølgelig kan det være det. Men problemet dukker først opp når eggene er klekket, og de små måkeungene skal begynne å bevege seg rundt.

– Dette måkeparet har nok ikke tatt høyde for det, sier Bøckman.

En truet art

måkemor passer på eggene sine

Eggene passes godt på.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Måkene bygger ikke reir oppe i trær slik mange andre fuglearter gjør. De kan ikke klore seg fast med føttene sine og må derfor legge eggene et sted de kan stå, enten på bakken eller på et hustak.

– Det er derfor du aldri ser en måke i et tre. Den kan ikke holde seg fast der, forklarer han.

Fiskemåken er en truet art. Det vil si at det er straffbart å gjøre noe med måken eller eggene. Det samme gjelder hettemåken. Hettemåke er svært vanlig i for eksempel Oslo, men ikke så vanlig å se andre steder, ifølge Bøckman.

Begge deltar i stellet av eggene

Eggene ruges imellom 23 og 28 dager, og de fordeler jobben. Og når eggene klekkes, må de små måkeungene mates av foreldrene til de kan fly på egen hånd etter 4–5 uker. Da kan de fort bli bilens eller et rovdyrs fangst.

– Det er da utfordringen for måkemor og måkefar begynner for alvor, sier Petter Bøchman.

måkebor verper på eggene sine

Her ruger fuglen på eggene.

Foto: Anders Martin Helle / NRK