NRK Meny
Normal

Har utbetalt nesten 1,5 millioner for mye til politikere

– Skyldes menneskelig svikt, sier Kari Høyer, Kommunaldirektør i Drammen kommune.

Kommunaldirektør i Drammen, Kari Høyer

Mangel på rutiner og mangel på kommunikasjon er to av grunnene til utbetalingsblemma, sier Kari Høyer, Kommunaldirektør i Drammen kommune.

Foto: NRK

I sommer ble det kjent at fire gruppeledere i bystyret i Drammen hadde fått utbetalt 800.000 for mye i godtgjørelse.

Buskerud Kommunerevisjon har gjennomgått Drammen kommunes utbetalinger av godtgjørelse til folkevalgte for valgperioden 2011-2015, og det ble i kveld kjent at flere politikere har fått utbetalt for mye.

– Det er høyst beklagelig og veldig, veldig trist, sier kommunaldirektør Kari Høyer til NRK.

I rapporten står det:

"Gjennomgang har vist at folkevalgte og andre representanter i styrer og råd samlet har fått feilaktig utbetalt godtgjørelse for kr 1 453 672."

Uklart regelverk

Kommunerevisjonen konkluderer med at kontrollrutinene ikke har blitt tilfredsstillende fulgt.

– Dette er menneskelig svikt. Det er mangel på rutiner og mangel på kommunikasjon, sier Høyer.

I tillegg har regelverket blitt oppfattet som uklart.

– Hva gjøres for å unngå at dette ikke skjer igjen?

– Bystyret vedtok 20.oktober et nytt godtgjøringsreglement som er mye tydeligere enn det forrige vi hadde. I tillegg ligger det en oversikt på kommunens nettside over alle godtgjøringer som politikerne får. Jeg mener det skal være fullt mulig å følge godt med på hva vi betaler ut i tiden som kommer.

Ga beskjed om feil utbetaling

En av de som har fått utbetalt for mye er FrPs Lavrans Kierulf. Han har fått utbetalt rundt 280.000 kroner for mye, skriver Drammens Tidende. Kierulf har ingen kommentar til utbetalingene utover at han er innstilt på å betale pengene tilbake.

Han ble selv oppmerksom på at han hadde fått for mye, og sa ifra. Det samme gjorde Tove Paule. Det er usikkert om disse må betale tilbake.

– Gruppelederen har bedt om en ekstern vurdering når det gjelder de som varslet at de trodde de hadde fått feil og fikk beskjed om at de fikk korrekt, noe som viste seg at var feil, sier Høyer.