Har tro på mobbebøter til skolene

– Jeg har sett såpass mye etter at jeg begynte å jobbe som mobbeombud til at jeg tror det kan være en løsning, sier Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Buskerud.

Mobbeombud Bodil Jenssen Houg

BEKYMRET: Mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg er positiv til at fylkesmennene nå kan gi bøter til skoler som forsømmer mobbearbeidet, men håper samtidig på en helhetlig håndtering av mobbesaker blant fylkesmennene.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

I dag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem regjeringens nye mobbepolitikk på Ila skole.

Regjeringen følger rådene til Djupedalsutvalget og vil blant annet at Fylkesmannen skal kunne gi skoler som ikke gjør jobben sin dagbøter.

Bedre håndtering av mobbesaker

Kunnskapsministeren får støtte fra mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg. Hun mener bøter vil stramme opp håndteringen av mobbesaker.

– Jeg har mest tro på den gode vilje til å løse, men jeg er for at det skal være hjemmel for å gi bøter når noen ikke gjør jobben sin. Jeg har sett såpass mye etter at jeg begynte å jobbe som mobbeombud til at jeg tror at det kan være en løsning, sier hun.

Hun tror imidlertid ikke dagbøter vil bli gitt ofte, men håper muligheten for bøtelegging vil føre til at håndteringen av mobbesaker strammes opp.

Redd for forskjellsbehandling

Mobbeombudet er likevel spent på hvordan ressursene til fylkesmennene nå vil bli styrket. Hun mener det er forskjell på de stedene som har fylkesmenn med god kompetanse på mobbing og de som ikke har det.

– Regjeringen ønsker å gi mer muskler til de som skal følge opp dette med mobbing. Det jeg bekymrer meg for er at det er veldig forskjell på hvordan barn klager og hvordan de håndteres ut fra hvor de er i landet, sier hun.

Jenssen Houg mener at det bør gjøres likt overalt når kampen mot mobbing nå skal styrkes.

– Barns rettigheter skal ikke avhenge av hvilket sted man bor, sier hun.

Ønsker sentralt klageorgan

Jenssen Houg hadde håpet regjeringen ville foreslå et sentralt organ som Barneombudet eller en annen sentralisert ordning som klageorgan.

– Jeg forventer da at kvaliteten på håndteringen hos de 19 fylkesmennene i landet blir å regne som en helhetlig håndtering og ikke som 19 forskjellige måter å gjøre ting på. Det er veldig få av klagene som ender hos Fylkesmannen, men det har vist seg at det er veldig forskjellig oppfølging av skolene etter en klage fra fylkesmann til fylkesmann. Det er ikke bra nok.