– Har sagt ting som skulle vært usagt

Politidirektoratet har mottatt varsler om politimester Christine Fossens oppførsel overfor medlemmer i hennes egen ledergruppe, ifølge Politiforum.

Christine Fossen

Christine Fossen er politimester for det sammenslåtte Sør-Øst politidistrikt. Det består av Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Telemark og Vestfold politidistrikter og har ansvaret for rundt 700.000 innbyggere.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

I juni 2017 sendte fungerende leder i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm, en klage til Politidirektoratet. Ifølge Politiforum forteller han i klagen at han føler seg oversett, at han har fått skyllebøtter foran resten av ledergruppa og at kritiske spørsmål blir møtt med negativitet og irritasjon.

Dette ble i utgangspunktet sendt inn som en klage, men fikk senere status som et varsel hos Politidirektoratet.

– Jeg kan bekrefte at jeg sendte inn en klage, sier Jan Erik Strøm til Politiforum.

Tungt å stå i en konflikt

Sør-Øst politidistrikt har 1600 ansatte. Ansvaret med å lede omorganiseringen ble lagt til en ledergruppe med blant annet politimester, visepolitimester og ledelsen fra de gamle politidistriktene.

Det er i denne «interimledergruppa» det oppstod et dårlig samarbeidsmiljø, med det Politiforum omtaler som en langvarig konflikt mellom Fossen og flere andre medlemmer.

Visepolitimester Jan Erik Strøm

Jan Erik Strøm er fungerende leder for Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Strøm ønsker ikke å uttale seg om innholdet i klagen han har sendt til direktoratet, men forteller at det er tungt å stå i en konflikt. Strøm har i perioder vært sykemeldt.

Flere varsler

Men ifølge Politiforum er ikke Strøm den eneste som har reagert. En annen sendte på samme tidspunkt en klage, som også fikk status som en varsling.

Varsleren sitter tett på lederne, men reagerte først og fremst på vegne av andre enn seg selv. Vedkommende tegner et bilde av en politimester som har reagert med sinne på kritiske spørsmål, som har gitt medlemmer i ledergruppa skylden for dårlige resultater og som har baksnakket andre i ledergruppa.

Varsleren hevder også at politimesteren tolker motstand som en omkamp om plassering av hovedsete og operasjonssentral i Sør-Øst politidistrikt.

Politiforum har snakket med flere anonyme kilder som bekrefter at ledergruppa har blitt mer stille. En av kildene forteller at det er mye som burde vært belyst under ledermøtene, som ikke har blitt tatt opp.

Politihuset i Drammen

En av stridighetene i Sør-Øst politidistrikt har vært lokaliseringen av hovedsetet. Drammen politistasjon (bildet) ble først anbefalt som samlokalisert operasjonssentral, men valget falt til slutt på Tønsberg.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Har vært situasjoner der temperaturen har vært høy

I en e-post til Politiforum skriver politimester Christine Fossen at endringene i politidistriktet har vært en belastning for flere.

– Dette har medført høy slitasje på mange medarbeidere, ikke minst lederne. Interimsperioden var krevende. Ingen visste heller hvilken jobb eller rolle de ville få i det nye distriktet. Det har vært høy temperatur, og mange beslutninger skulle tas i stort tempo, skriver Fossen.

Hun sier at det har vært et press på mange ettersom det er forventet fremdrift i politireformen og at flere i ledergruppa har gitt uttrykk for at det har vært belastende å stå i spenn mellom vanlig drift i distriktet, mens man samtidig skulle omorganisere.

– Det har vært situasjoner der temperaturen har vært høy, og jeg har sagt ting som skulle vært usagt. Det er jeg lei meg for. Jeg har snakket med noen av dem som har opplevd dette, og jeg vil gjøre det samme med dem som jeg ikke har fått tatt den samtalen med, skriver Fossen i eposten.

Hun skriver videre at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen at av ledergruppa har vært stille. Nå er en ny og fast ledergruppe på plass i politidistriktet, den beskriver Fossen som fremoverlent og nytenkende.

Svar fra Politidirektoratet

NRK har i dag spurt Politidirektoratet hvordan de behandler denne saken videre: