NRK Meny
Normal

Har mistet en tidel av sauene sine

Sauebonde Ivar Slettemoen fra Hol har mistet 78 lam i sommer. Selv mener han det er rovdyr som har tatt dem.

Sauer

Sauene til Ivar Slettemoen er sanket inn fra årets beite nå og er trygt i fjøset.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

For Ivar Slettemoen i Kvisla er det et stort tap. De 78 lammene utgjør ti prosent av saueflokken hans.

Sauebonde Ivar Slettemoen i Hol

Sauebonde Ivar Slettemoen i Hol har mistet 78 lam denne sesongen.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Slettemoen slapp 700 lam og 300 søyer i området rundt Hallingskarvet i vår. Da sauene kom tilbake, hadde rovdyra gjort et kraftig innhogg i saueflokken, sier Slettemoen. Tapene i år er større enn tidligere år.

Økt ørnebestand

Slettemoen tror at ørn og jerv, i tillegg til gaupe, er synderne.

Hvordan kan du være sikker på at det er rovdyr som har tatt sauene dine?

– Noen sauer forsvinner naturlig. Vi vet at ørnebestanden har økt. Og det er sett jerv her, men vi har ingen dokumentasjon på at den har tatt sauer, sier sauebonden.

Rovdyransvarlig i Statens Naturoppsyn, Espen Marker, sier at ørnebestanden i Øvre Buskerud er stabil, og at det er dokumentert at ørnen tar lam.

– Det skjer at ørnen tar lam tidlig i beitesesongen, sier Marker.

Får ikke felle kongeørn og gaupe

Bestanden av ørn har økt, og sauebonde Ivar Slettemoen mistenker at den kan ha tatt noen av lammene hans.

Foto: NRK/Scanpix

Mange søknader om erstatning i år

Rådgiver Trine Nordli i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier at det har kommet inn mange erstatningssøknader fra sauebønder i år. Dokumentasjonen på rovdyrskader kan være av ulik art, sier Nordli.

– Noen kadavre kan Statens Naturoppsyn fastslå at rovdyr har tatt. Når vi vurderer søknader om erstatning, bruker vi historisk kunnskap fra området, og vi ser på området i litt større målestokk og ser på om det er dokumentasjon fra naboeiendommer, og erfaring fra tidligere år. Vi bruker også kunnskap om hvordan rovdyrene opererer, forteller Nordli.

Bruker sin erfaring

– Stoler dere på sauebøndene som har mistet sauer?

– Ja, vi gjør det. Og vi kombinerer det med det vi vet fra tidligere år og det vi vet om rovdyr generelt, sier Nordli.

Jerv

Det er sett jerv i området der lammene er tatt, men det er vanskelig å finne bevis for at det er jerven som har tatt dem, sier sauebonden.

Foto: BBC

Slettemoen forteller at det er gjort forsøk på å beskytte sauene. Det ble gjort forsøk med gjeting i Møre, og de klarte ikke å reduserer tapet. Det vi gjør er at vi har ganske mange sauer som er radiomerket.

– Det er det første vi gjør om morgenen. Vi sjekker hvordan det står til med sauene våre, sier sauebonden.

Hvordan reagerer du når du finner et lammekadaver?

– Jeg er nok blitt mer hardhudet nå enn det jeg var i starten. I år synes jeg at det så lovende ut. Men så skjønte jeg at det forsvant et lam nesten hver dag rundt St. Hans-tider. Flere blir dokumentert som usikker dødsårsak. Jeg kunne se at det var drept, og at det var blitt spist av låret. Men så finner jeg ikke det siste beviset; altså bittet i strupen, forteller Slettemoen.