Har funnet årsaken

Etter det NRK erfarer har man funnet årsaken til ulykken på Geilo. I forbindelse med borring av ett av hullene har en borrestang på borreriggen kommet i kontakt med dynamitt. Det har ført til at stanga har splintret og splinter har truffet dynamitt som har ligget på bakken. NRK kommer med mer.