NRK Meny
Normal

Den pågrepne har blitt gransket før

Den ansatte som nå er pågrepet og siktet for korrupsjon i Kongsberg Gruppen, var en av flere som ble gransket av selskapet i 2012.

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen fant selv pengespor til utlandet, men fant ikke ulovligheter og la saken til side.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Den ansatte i Kongsberg Gruppen som i går ble pågrepet og siktet for korrupsjon var også i søkelyset da selskapet selv undersøkte korrupsjonsmistankene.

Det forteller kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

– Denne personen har vært en av flere som har vært en del av den undersøkelsesprosessen som vi har vært igjennom i perioden 2012/2013.

Lie vil ikke gi noen detaljer om hvem denne personen er, annet enn at han aldri har hatt en lederstilling i konsernet.

La saken til side

Konsernets korrupsjonsmistanker dukket opp i 2012, etter rykter og spekulasjoner. Etter en intern gransking hyret de inn revisjonsselskapet PWC, for å finne ut om det fantes korrupsjon i selskapets utenlandsvirksomhet.

Granskingen kunne ikke slå fast at det foregikk korrupsjon, og granskingsrapporten ble derfor aldri sendt til Økokrim.

– Saken ble lagt til side og vi har den nå under overvåking. Vi gjorde en grundig undersøkelse, men det var ikke nok faktagrunnlag i rapporten fra PWC til å gå videre med saken, sier Lie.

Fant pengespor til utlandet

Ronny Lie

Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie forteller at den pågrepne har vært i selskapets søkelys før.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Kongsberg Gruppen fant likevel ut var at det var gått penger ut til utenlandske konti.

– I våre undersøkelser identifiserte vi transaksjoner og pengestrømmer til utenlandske bankkonti. Vi klarte ikke å få bekreftet at det var noe ulovlig rundt disse transaksjonene, derfor ble det sporet lagt til side uten at vi konkluderte i en retning hvor vi for eksempel ville gått til en egenanmeldelse.

– Burde dere koblet inn Økokrim selv?

– Ledelsen i bedriften er opptatt av å ha et ryddig og profesjonelt forhold til våre samarbeidspartnere, forretningsforbindelser og ansatte. Vi kan ikke gjøre noe overilt på bakgrunn av rykter og spekulasjoner.

– Vi følger normale spilleregler og prosedyrer på denne typen problematikk. Vi føler oss trygge på at vi har fulgt spillereglene, vi har fremskaffet et faktagrunnlag og tatt vår beslutning på bakgrunn av det, sier Lie.

Ville tatt samme beslutning i dag

Økokrim har likevel fattet mistanke, men Lie mener at Kongsberg Gruppen ville lagt saken til side også i dag.

– Vår oppfatning er at det ikke har kommet frem noen nye opplysninger i saken frem til nå, men vi kjenner ikke til hvilken informasjon Økokrim sitter på. De jobber med å avkrefte eller bekrefte sine påstander, så får vi vente til disse konklusjonen er kjent, sier Lie.

Full tillit til ledelsen

Jan Erik Hagen

Tillitsvalgt i Kongsberg Gruppen sier at han har full tillit til selskapet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Jan Erik Hagen er tillitsvalgt i Kongsberg Defence og Aerospace, der den pågrepne arbeider.

– De ansatte reagerte med frykt og overraskelse. Det var ikke forventet at vi skulle få noe sånt på oss i Kongsberg Gruppen.

Han bekrefter selskapets store fokus på antikorrupsjon og stoler også på selskapet vurdering av korrupsjonsmistankene.

– Jeg har stor tiltro til selskapets arbeid med antikorrupsjon, så vi er forundret over at det havner en sak hos Økokrim, sier Hagen.