NRK Meny
Normal

Håper på forsoning etter Utøya-striden

– Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen, sier styrelederen for Utøya. Han inviterer naboene til møte om utbyggingsplanene.

Styreleder for Utøya, Jan Christian Vestre, rekker ut en hånd til beboerne langs Utstranda.

Styreleder for Utøya Jan Christian Vestre, rakk ut hånda til Jørn Øverby og beboerne på Utstranda etter mandagens møte i kommunen. Nå håper han på forsoning og inviterer dem på møte om utbyggingsplanene.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Uenigheten om utbyggingsplanene for Utøya er stor. Men, nå håper styreleder i Utøya, Jan Christian Vestre på forsoning og dialog med naboene.

– Jeg håper at vi gjennom et møte med naboer og velforening kan få oppklart noen misforståelser omkring prosjektet. Kanskje finnes det elementer eller tiltak vi kan gjennomføre, slik at prosjektet blir bedre for alle, sier Vestre.

Skuffede beboere langs Utstranda gikk rett i strupen på de fremmøtte AUF representantene etter at reguleringsplanen for Utøya ble vedtatt i møtet i plan- og miljøstyret i Hole, mandag kveld. Styreleder for Utøya, Jan Christian Vestre, var til stede da klagene på reguleringsplanen ble behandlet.

Les om møtet her: Kommunen stanser ikke Utøyaplaner

Skuffede beboere langs Utstranda følte seg langt fra hørt i utbyggingssaken. Det ønsker Vestre å gjøre noe med.

– Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen, lytte til hverandre og finne en felles vei framover.

Skeptisk velforening

Velforeningen ser fram til et møte, men medlemmene er skeptiske, sier Ole Morten Jensen. Han er styremedlem i Utstranda velforening og sier møtet er etterlengtet.

Ole Morten Jensen, styremedlem i Utstranda velforening

Ole Morten Jensen, styremedlem i Utstranda velforening i diskusjon med styreleder for Utøya.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Men det gjenstår å se om de vil ta oss på alvor, eller om dette bare er et stort blaff.

Han mener det burde ha vært tatt initiativ til dialog og møter før reguleringsplanen og klagene ble behandlet.

– Jeg er veldig skeptisk, dette burde kommet før og ikke etter at de har fått tillatelse.

Han sier AUF ikke har ønsket å ta naboene på alvor og har neglisjert dem i månedsvis. Derfor har han ikke store forhåpninger til møtet.

– Det var på tide at det kom noe, og det er aldri for sent å snu. Jeg ønsker å lytte til dem og høre hva de har å si og hva de har å tilby.

Tar selvkritikk

– Ja, vi har tatt selvkritikk på at vi på et tidligere tidspunkt kunne hatt tettere dialog med våre nærmeste naboer. Vi har undervurdert at det er enkelte som ikke er komfortable med planene, sier styreleder Jan Christian Vestre.

Men han presiserer at styret har forholdt seg til kommunen og bestemmelsene omkring reguleringsplanen og det har vært anledning for alle å kommentere og komme med innvendinger.

Ifølge Vestre har verken velforeningen eller naboene kommet med innvendinger til planprosessen og planutkastet. De ble varslet per brev når reguleringsprosessen startet, men da satt de stille i båten. Klagene kom først etter kommunens vedtak av reguleringsplanen for Utøya.

– Når vi nå inviterer til dialog, er det på bakgrunn av klagene som kom etter at selve reguleringsplanen ble vedtatt, sier Vestre.

Ønsket hans er uansett å bedre kontakten med naboene, og han er åpen for innspill til utbyggingen.

– Det har hele tiden vært klart at AUF skal komme tilbake til Utøya og at vi skal finne en god og balansert, verdig bruk i åra framover.

Han er optimist i forhold til at man skal finne løsninger som også er spiselige for naboene.