NRK Meny
Normal

Halverte antall unge som får sosialhjelp

NAV i Modum opplever gode resultater med nytt ungdomsteam. Strengere krav til ungdommen er del av suksessen.

Hilde Lysgård Knutsen

GODE RESULTATER: Hilde Lysgård Knutsen, leder ved NAV i Modum er veldig fornøyd med de gode resultatene etter etableringen av ungdomsteamet.

Foto: Privat

I 2015 har det vært nesten en halvering av unge sosialhjelpsmottakere i Modum. I januar i år var det registrert 48 personer i alderen fra 18 til 24 år som fikk sosialstønad, mens i august var antallet redusert til 25.

– Vi hadde jo god tro på at det å lage et ungdomsteam var viktig. Dette er en veldig viktig gruppe å jobbe ekstra godt og tett med, men at vi har sett så gode resultater så raskt er vi veldig fornøyde med, sier Hilde Lysgård Knutsen, leder for NAV i Modum.

Ungdomsteamet følger spesielt opp ungdom i alderen 18-29 år. Omorganiseringen ved NAV Modum har ført til at hver saksbehandler har fått færre brukere. Lysgård Knutsen mener dette kan forklare en del av suksessen.

– Vi får bedre tid til å snakke med dem og mer tid til å gi en grundig kartlegging for å finne ut hva den enkelte trenger for å komme seg tilbake i arbeid, sier hun.

Strengere krav

Ifølge Lysgård Knutsen stilles nå strengere krav til ungdommene.

– Vi må ta en vurdering på hva slags behov personen har for bistand og oppfølging hos oss. Vi praktiserer et aktivitetskrav til alle vi mener er i stand til å kunne være i arbeid. Det kan være arbeidstrening i ulike kommunale etater eller hjelp til å søke jobb, sier hun.

Viktig forebygging

Men ifølge Lysgård Knutsen handler suksessen også om at skolevesenet i kommunen, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten og arbeidsinstituttet jobber forebyggende sammen for å hindre at ungdom dropper ut av skolen.

– Det er vår oppgave å jobbe sammen med ungdommene selv og andre aktører for å hindre at de i det hele tatt føler at de er nødt til å gå til NAV-kontoret. Vårt hovedfokus er å holde dem i et utdanningsløp eller i arbeid, sier hun.