Haglpatroner gikk av i renovasjonsbil

Renovasjonsselskap ber folk tenke seg om før man kaster ting i søpla. Opplever at folk kaster ammunisjon og eksplosiver i avfallscontainere.

Haglpatroner i søppelbil

Ingen ble skadet da udetonert hagleammunisjon gikk av inne i en komprimatorbil i Hallingdal.

Foto: Hallingdal Renovasjon

– Det vi oppdaget i dette tilfellet var at noen hadde kastet ammunisjon fra en skytebane i en hyttecontainer på Nes, forteller driftsleder hos Hallingdal Renovasjon, Helge Svarstad, før han legger til:

– Dette havner i komprimatorbilen og etter hvert var det en del lyder som indikerte at her var det ammunisjon som ble detonert.

Skytebane tar ansvaret

Helge Svarstad

Helge Svarstad er driftsleder hos Hallingdal Renovasjon.

Foto: Hallingdal Renovasjon

Ifølge driftslederen har en skytebane i nærheten tatt på seg ansvaret.

– Der var det noen som ikke var helt klar over rutinene for hva man gjør med ammunisjon som ikke har gått av. Så jeg ser på det som en enkelthendelse, sier han.

Svarstad understreker at det heldigvis gikk bra med dem som jobbet på bilen der haglpatronene gikk av.

– Det ble ingen synlige skader på bilen, men det skal jo ikke være sånn. Det er jo ikke trivelig for renovatøren å oppleve at det går av skudd inne i bilen. Det er jo praktisk talt arbeidsplassen din, forklarer Svarstad.

Selskapet understreker at hvis man har ammunisjon eller eksplosiver man skal kvitte seg med, så må man kontakte politiet.

Kaster sprengstoff og gassbeholdere

Ammunisjon og eksplosiver som blir kastet som vanlig avfall er ingen ukjent problemstilling for bransjen. Men Svarstad kan ikke huske en lignende hendelse i de ti årene han har jobbet hos Hallingdal Renovasjon. Det han derimot har vært borte i er at det blir kastet sprengstoff og fyrverkeri.

Gassbeholder

Denne skal ikke kastes som vanlig avfall.

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Noen tenker seg rett og slett ikke om og andre vet ikke helt hva de kaster. Det skjer jo ganske ofte at vi får gassbeholdere fra grill som folk har kastet i søpla. Det er jo en liten bombe som går av til slutt i forbrenningsanlegget vårt, sier Svarstad før han fortsetter:

– Det er klart i at en gitt situasjon så kan dette være farlig. Det er ikke til å komme unna at når noe eksploderer, enten det er gass under trykk eller ammunisjon, så kan det være farlig.

Folk må tenke seg om

Nå har selskapet gått ut på Facebook med en oppfordring til folk om å tenke seg om før man kaster ting i søpla.

– Vi bruker Facebook aktivt til å dele opplevelser vi har. Også for at folk skal lære litt og bli informert. Når det spres så er det ganske effektivt, sier Svarstad før han gjentar:

– Oppfordringen er at folk setter seg inn i hva man kan kaste i en avfallsbeholder, enten det er en hyttecontainer eller hjemme hos seg selv. Den informasjonen finner man ganske lett, så det skal ikke være vanskelig. Men folk må tenke seg om.

Ammunisjon og eksplosiver MÅ ikke kastes i containere eller avfallsdunker!!! Bildet viser haglpatroner som havnet i en...

Publisert av Hallingdal Renovasjon Torsdag 14. juni 2018