Hagekaos etter leirskred

Leirraset i Ringerrike kommune før helgen fikk store konsekvenser for Vigdis Opsahl og Lars Harald Ruud. Deler av hagen ble rasert med et flere meter stort hull, og massene ble forskjøvet inn på naboens tomt.

Leirskred

Samboerparet opplevde å få hele hagen forskjøvet i leirraset på fredag.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Med utsikt over nabolaget står samboerparet på kanten av skredet som har spist av eiendommen deres. Det var fredag formiddag at Opsahl og Ruud fikk høre at det hadde gått et ras i hagen deres.

– Vi ble jo bekymra og ufokusert på det vi egentlig drev med, så vi måtte komme oss hjem, tenkte vi, forteller Ruud.

– Det var jo veldig skummelt når vi ikke viste hvordan det så ut og hvor omfattende raset var, legger Vigdis Opsahl til.

Rasert hage

Store deler av plenen ble forskøvet til utkanten av eiendommen og over til naboens tomt.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Dyttet over til naboen

Et krater på seks meter i bredde og syv meter i lengde preger nå den bratte skråningen mellom Vesternbakken 10 og Granliveien 4. I tillegg ble plenen forskjøvet, sammen med litt rask og hageavfall.

Nå ligger alt i utkanten av tomten deres, og over på naboens. Også granhekken ble tatt med i raset, noe paret er takknemlige for, ettersom det skal ha dempet for naturkreftene.

– Vi var rimelig stressa for at det var et ordentlig stort ras som hadde gått nærmere huset. Det er jo ganske langt fra huset sånn sett, så det er jo greit, sier Ruud.

Utsatt befaring

Magne Lore

Enhetsleder for vann- og avløpsanlegg, Magne Lore.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Hva som skjer videre med rasområdet er opp til kommunen. Så langt er det ikke klart hva som skal foretas, forteller enhetsleder for vann- og avløpsanlegg i Ringerrike kommune, Magne Lore.

– Nå kommer NGI for å vurdere området og hva som har skjedd, så vi vil avvente deres rapport før vi gjør noe ytterlige tiltak. Det kan hende vi må steinsette oss litt, men det er et rent ut lite ras, så vi tror at det er hogd og fjerna rotsystemer som har gjort at det har glidd ut.

Befaringen som skulle ha skjedd mandag har fått en utsettelse til morgendagen på grunn av ferieavvikling i Norges Geotekniske Institutt, og inntil da vil ikke kommunen foreta seg noe.

Ikke bekymret

Leirraset skal ha vært et løsmasseskred, som oppstår dersom bratte hellninger som skråningen mellom de to eiendommene, blir utsatt for store vannmengder. På tross av at det er meldt mer regn utover uken, tror ikke Lore det skal være grunn til bekymring for flere ras i området. -Jeg ser ikke umiddelbart at det skal være det, men vi kan ikke utelukke det heller.

Vigdis Opsahl og Lars Harald Ruud

Vigdis Opsahl og Lars Harald Ruud er ikke redd for flere ras på tomten.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Opsahl og Ruud føler seg sikre på at det vil gå fint å bo i området fremover.

– Etter at det har vært fagfolk her og kikket på det og forsikret oss om at det ikke er fare for noe mer ras, så har det gått greit å sove her, forteller Opsahl.

– Det er i hvert fall det fagfolka har sagt. Så kommer det geologer i morgen og tar flere prøver, så det skal nok gå bra, sier Ruud.

Befaringen av rasstedet vil skje på tirsdag kl.10.