Hadde møte om nettmobbing

Torsdag møtte mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg, politiet i Søndre Buskerud og Asker og Bærum for å snakke om nettmobbing. – Det viktig at vi som jobber med teamet snakker sammen. Slik kan vi bedre imøtekomme sakene som kommer til oss, sier mobbeombudet. Politiet har et eget nettverk av politifolk som har et spesielt fokus på forebyggende arbeid overfor ungdom.