Glatte veier på Østlandet i kveld

Det er mange glatte veier på Østlandet i kveld. Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer bilister til å være ekstra oppmerksomme og kjøre etter forholdene. Alt tilgjengelig mannskap er ute og brøyter, salter og strør. De viktigste veiene prioriteres først.