Gjennomgår byggesaker

I Frogn kommune gjennomgås 93 saker som den korrupsjonssiktede byggesaksbehandleren i Drammen hadde ansvar for mens hun jobbet der. I flere av sakene mangler gebyrbetaling, skriver Drammens tidende. Dette skal undersøkes nærmere, men hittil har ikke ledelsen funnet noe konkret som vekker mistanke om korrupsjon.