Gir lån til nytt sykehus i Drammen

Regjeringen foreslår å gi Helse Sør-Øst et lån på 70 millioner kroner i 2017, for å bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Lånerammen er på 8,46 milliarder kroner, som utbetales i perioden mellom 2017 og 2024. Planen ble presentert i forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Kristin Ørmen Johnsen, Trond Helleland og Morten Wold
Foto: Vegard M Aas / NRK