Gir ikke opp Ringerike

Ordføreren i Ringerike vil ikke gi seg i kampen om å få politiets beredskapssenter til regionen. Regjeringen har bestemt å legge beredskapssenteret til Taraldrud i Ski. Men grunneierne vil nekte staten adgang til eiendommene sine.