Gir beboere på Sollihøgda medhold

Fylkesmannen i Buskerud anbefaler en utredning om en mulig grensejustering ved Sollihøgda på Ringerike. En rekke beboere på Sollihøgda som tilhører Hole kommune har tidligere i år gått ut i media og sagt at de ønsker seg til Bærum. Årsaken er at Bærum blant annet kan tilby bedre kloakkløsninger.