Normal

Gilani gjorde ingen feil

Arbeiderpartipolitiker i Drammen, Yousuf Gilani, gjorde ikke noe kritikkverdig i stemmelokalet på valgdagen.

Valgurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Det blir slått fast i et notat fra rådmannen i Drammen som legges frem for valgstyret nå i ettermiddag.

Gilani har snakket med flere velgere på urdu i stemmelokalet, men det er ikke påvist utilbørlig påvirkning av velgerne, heter det i rapporten.