Gift rett i elva

Miljøfarlig gift går fortsatt rett i Drammenselva.

Drammen Skipsreparasjon fikk sterk kritikk i en rapport fra fylkesmannen i fjor. Men et halvt år senere er ingenting gjort, fordi Fylkesmannen sendte rapporten til feil adresse.

Petter Øijord, miljørådgiver i "Grønn hverdag" mener utslippene er helt uholdbare.

Mangler viktige dokumenter

I rapporten heter det: Drammen skipsreparasjon har utslipp av miljøskadelige stoffer til sjø, malingsstøv slipper ulovlig ut i luften. Bedriftens håndtering av giftig avfall er ikke tilfredsstillende og en rekke viktige dokumenter mangler. På vannet ble det også observert oljefilm. Dette og mye annet skriver miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i en rapport etter å ha besøkt Drammen Skipsreparasjon i september i fjor. Seniorrådgiver ved miljøavdelingen Inger Staubo ønsker ikke å kommentere selve rapporten.

 

Jeg vil jo si at avvikene er ganske omfattende, og det er temmelig alvorlig for miljøet. Sånn som jeg leser det så tror jeg det må bety at de må legge om driften på en god del områder, og det er ikke gjort i løpet av en fei.

Petter Øijord, miljørådgiver i "Grønn Hverdag"

 

Daglig leder hos Drammen Skipsreparasjon Per Knutsen ønsker ikke å kommentere saken før de har vært i møte hos Fylkesmannen. I følge Staubo ved miljøvernavdelingen er det ikke første gang de finner feil hos bedriften.

Forsinket av sykdom

Det har gått nesten et halvt år siden Miljøvernavdelingen var på besøk hos Drammen Skipsreparasjon. I desember ble rapporten sendt til bedriften, men på grunn av feil adresse kom den aldri frem. Først da NRK begynte å jobbe med saken ble feilen oppdaget. Staubo skylder på sykdom innad i miljøvernavdelingen og på postgangen.

Petter Øijord i Grønn Hverdag synes det er alvorlig og unødvendig at naturen har lidd ekstra lenge på grunn av Miljøvernavdelingens dårlige oppfølging.