NRK Meny

Går imot UDI

Miljø og utviklingsutvalget i Kongsberg gikk i kveld for rådmannens innstilling og vedtok planarbeid med omsorgsboliger, men ikke asylmottak, slik UDI har ønsket. – Kongsberg kommune ønsker et annet alternativ for Raumyr, og et asylmottak er ikke med i utredningsarbeidet, sier Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Jens Sveaass.