Gammelt skipsvrak funnet

Stort skipsvrak fra seilskutetiden er funnet i Drammenselva.

Skipsvrak Drammenselva
Foto: Norsk Sjøfartsmuseum

En gravemaskinfører oppdaget trerester fra fartøyet da han fikk deler av baugen i grabben.

Funnet ble gjort langs elvebredden på Strømsøsiden, mellom jernbanestasjonen og Holmenbrua i Drammen.

Pål Nymoen, arkeolog ved Norsk Sjøfartsmuseum, sier det er et gammelt skip som er funnet.

Kan være 500 år

Skipet, som antas å være over 20 meter langt, ble delvis ødelagt under arbeidene med ny promenade langs Strømsøsiden av elva.

Norsk Sjøfartsmuseum arbeider nå med å datere skipsvraket

- Vi er veldig sikre på at det stammer fra den store seilskutetida, sier Nymoen.

Han tror det dreier seg om et klinkbygget fartøy som trolig er mellom 200 og 500 år gammelt.

Fraktfartøy

Arbeidet ble stanset umiddelbart og allerede dagen etter ble det dykket i den seks meter dype grøfta. Der fant man skipsvraket liggende parallelt med land.

- Det er et fartøy som har vært brukt lenge. Det er veldig grovt bygget, og antakelig er det bygget for frakt, sier Nymoen.

- Spennende funn

Kulturvernleder Inger Liv Gøytil Lund er orientert om det hun synes er et svært spennende funn. Hun håper dette kan fortelle oss mer om tiden da Drammen var et sentrum for norsk og internasjonal skipsfart på midten av 1700-tallet.

- Det er klart at det er viktig å få kunnskap om båttrafikken, og hvor store båter som har gått der. Jeg er veldig spent på dateringen, sier Lund.