Fulgte ikke opp barna godt nok

Barn som bor i fosterhjem i Numedal får ikke den oppfølgingen de har krav på. Det kommer frem etter at Fylkesmannen har tilsyn med barnevernstjenesten i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Loven sier at barnevernstjenesten skal besøke fosterhjemmene minst fire ganger i året, og dette mener Fylkesmannen ikke er blitt gjort.