NRK Meny
Normal

Frykter undervekt skal bli det nye «normale»

Ernæringsfysiologene må stadig hjelpe flere som veier for lite. I store deler av landet er undervekt et større problem enn overvekt blant tenåringsjenter.

Karianne Vrabel ved Modum Bad

BEKYMRET: Psykologspesialist Karianne Vrabel ved Modum Bad tror ikke alle er klar over hvilke konsekvenser lav vekt kan føre til.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Jeg får stadig flere pasienter som sliter med undervekt. Vi ser det særlig blant unge jenter, og det er store geografiske forskjeller, sier klinisk ernæringsfysiolog, Tine Sundfør.

Hver tiende tenåringsjente i Norge veier for lite. Det vil si at de har en kroppsmasseindeks, såkalt BMI, under 18,5. Det skjer samtidig som halvparten av befolkningen sliter med overvekt og fedme.

Tine Sundfør

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør.

Foto: Anita Sælø

– Vi ser en større polarisering i samfunnet. Det er helt klart en stor helsemessig utfordring i Norge, sier Sundfør.

Siden 2010 har alle 17 år gamle jenter og gutter mottatt et spørreskjema fra Vernepliktsverket der de fyller inn vekt og høyde. Tall fra 2014 viser at ni prosent av jentene og sju prosent av guttene veide for lite. (se tabell nederst)

Statistikk for 2015 er klar i løpet av våren, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det går utover livskvaliteten

Tallene ble brutt ned på fylkesnivå det første året jentene var med i statistikken. Da oppdaget man at undervekt er et større problem enn overvekt og fedme blant jenter på Sør- og Østlandet. I Oslo er også undervektige gutter i flertall. I trøndelagsfylkene og Nord-Norge er det flere som veier for mye enn for lite.

Det føres ikke statistikk for undervekt hos voksne, men ernæringsfysiologer og eksperter forteller at de hjelper undervektige oftere enn før.

Sundfør understreker at man kan være undervektig uten å utvikle en spiseforstyrrelse, som er en psykisk sykdom. Hun møter mange ressurssterke jenter som vil prestere best på alle områder.

– Jeg synes det er en stor utfordring at det er flere og flere jenter som er så lave i vekt uten at de har en spiseforstyrrelse. Både fordi lav vekt kan være negativt for helsa, men også fordi mange bruker enormt mye energi og krefter på å holde vekta lav. Det går utover livskvaliteten deres, sier Sundfør.

Redd undervekt skal bli normalt

Modum Bad hjelper mange av dem som sliter med spiseforstyrrelser. Hit kommer både menn og kvinner, men kvinnene er i klart flertall. Gjennomsnittsalderen er 33 år.

– Jeg er bekymret for at vi skal begynne å betrakte undervekt som en normaltilstand. Det må vi være veldig forsiktige med, sier psykologspesialist Karianne Vrabel ved Modum Bad.

Vrabel tror mange ikke er klar over hvilke konsekvenser lav vekt kan føre til.

– Kvinner kan streve med barnløshet og infertilitet fordi de mister menstruasjonen. Det kan også føre til benskjørhet, og de kan bli deprimerte og triste. Det er også studier som viser at man kan få endringer på hjernens funksjon, sier Vrabel.

– Undervekt er underkommunisert

Et nyhetssøk på Google gir 17.500 treff på ordet «overvekt», mens «undervekt» gir kun 689 treff. Psykologspesialisten mener at fokuset på overvekt kan føre til at også de som strever med undervekt kan få det vanskelig.

– Det kan føre til at de som er i det andre enden av skalaen blir trigget. Spørsmålet er hvordan vi skal klare å ha to tanker i hodet samtidig, sier Vrabel.

Både ernæringsfysiolog Tine Sundfør og psykologspesialisten er opptatt av å drive forebyggende arbeid for begge grupper.

– Vi må forsøke å motvirke at kropp og vekt er det som betyr noe og heller fokusere på hvordan man har det og hva som gir mestringsfølelse. I tillegg må vi gi gode kunnskapsbaserte råd om ernæring, sier Vrabel. ​

Vekt 17-åringer

2013

2014

Jenter

Gutter

Jenter

Gutter

undervekt

9%

7%

9%

7%

normal vekt

72%

71%

71%

69%

noe overvekt

8%

9%

8%

10%

overvekt

6%

7%

6%

7%

fedme

5%

6%

5%

7%

Kilde: Vernepliktsverket/Statistisk sentralbyrå

Kampen mot vekta (ill. foto)

Stadig flere nordmenn sliter i hver sin ende av vektskalaen. (illustrasjon)

Foto: Scanpix