Frykter spredning

Skrantesyke kan ha spredd seg fra villrein i Nordfjella til Hardangervidda, mener eksperter. Men hvis det er smitte i området bør ikke villreinen utryddes slik som Nordfjella, mener daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre, Hans-Jørgen Jahren. Villreinjakta utgjør en viktig del av bruken av vidda og det er tragisk dersom den blir borte mener han.

Hentar ut skrantesjuk villrein
Foto: Petter Braaten/SNO