NRK Meny
Normal

Frykter Drammen tar samferdselspotten

ÅL (NRK): Flere ordførere i Buskerud er bekymret for at Drammens-området stikker av med alle samferdselspengene i fylket i årene fremover.

Drammen, flyfoto

TAPPET PENGER: Mange mener veiutbyggingene gjennom Veipakke Drammen ved årtusenskiftet gikk ut over distriktene. Nå frykter de reprise.

Foto: Scanpix

Grunnen er at de mener infrastrukturen rundt det nye sykehuset på Brakerøya vil kreve svært store investeringer.

Ivar Brevik

Ivar Brevik ber de samme som tok avgjørelsen om å legge sykehuset til Drammen, sørger for at distriktene ikke kommer dårligere ut.

Foto: Gunnar Grimstveit

Ivar Brevik i Ål er en av distriktsordførerne som er redd for at de offentlige vegmidlene i Øvre Buskerud vil skrumpe inn i takt med vegsatsingen i Drammensregionen.

– Det som irriterer meg er at sykehusbyggingen i Drammen i seg selv kommer til å legge beslag på store ressurser, men enda verre at det krever store investeringer i veinett og jernbane. Det kommer til å gå ut over oss i distriktene, både innen helsesektoren og spesielt innen samferdsel, sier han.

Han mener det ikke bare kommer til å ramme hans region i Hallingdal.

– Jeg tenker også på Midtfylket, Ringerike, Kongsberg og Numedal. Jeg frykter vi alle kommer til å tape på dette.

Les også: – Drammen sender regningen til skattebetalerne

Må sørge for penger

– Men det er vel helt nødvendig å få på plass veier og jernbane for at det nye sykehuset skal fungere?

– Ja, og det er derfor jeg stiller spørsmål om det i det hele tatt er riktig å bygge det nye sykehuset i Drammen, med de store kostnadene det medfører. Så da håper jeg de som tok den avgjørelsen også sørger for at det kommer penger til både helse og samferdsel i distriktene, sier Ål-ordføreren.

Han får støtte av ordføreren på Kongsberg, Vidar Lande.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Det kommer til å tappe vår region for penger i lang tid fremover, sier han.

Beroliger

Trond Johansen

Leder i samferdselsutvalget i Buskerud Trond Johansen beroliger distriktsordførerne.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Leder i samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune, Trond Johansen beroliger de to ordførerne.

– Alle store veiprosjekter i Drammen og omegn vil i stor grad bli finansiert ved bompenger i årene framover, sier Johansen.

Han sier det ikke blir slik som da veipakke Drammen ble gjennomført, da resultatet ble at de andre distriktene i Buskerud fikk svært lite veimidler i etterkant.

– Jeg vet jo at veipakke Drammen ble veldig kostbar for fylket i sin tid, og at særlig hallingene følte at det ikke ble noe særlig penger igjen til resten av fylket. Det kan tenkes at kritikken den gangen var berettiget, men samferdselsprosjektene i Nedre Buskerud nå er knyttet til Buskerudbyen, og da blir det ingen lettvinte løsninger for drammensdistriktet. Der er forutsetningen bompenger, fastslår Johansen.

– Kommer du til å sørge for at resten av fylket får tilstrekkelig med penger til vei?

– Jeg får ta ansvaret for de tre årene jeg har vært samferdselsleder, men jeg har jo registrert at det er en viss begeistring over at vi har satset såpass på veiopprusting i distriktene. Det har vi tenkt å fortsette med, sier han.